Vi har til enhver tid mange spennende prosjekt gående. De fleste prosjekt har egne sider, men få oversikt her og ta kontakt med Norway Health Tech’s representant eller gå direkte til prosjektets nettside.

 

FORREGION

Forskningsbasert innovasjon i regionen (FORREGION) skal stimulere bedrifter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner til økt forskningsinnsats, for å legge til rette for at næringslivet kan bli enda mer innovativt.

Public Health Service Provider —

C3 - Centre for Connected Care

Senter for fremtidig helse – C3 Centre for Connected Care,  Accelerating adoption and diffusion of patient-centric innovations – er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret skal drive forskning i tett samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. 

Testing Cyber physical systems under uncertainty

Strategisk Panel: Oppsett av kliniske studier for Amerikansk Markedsadgang

Klinisk data er den viktigste dokumentasjonen for nye medisinske produkter og løsninger, som brukes for regulatorisk godkjenning, refusjonsordninger, markedsføring, for å trekke investorer, og overbevise helsepersonell til å ta i bruk nye løsninger. Oppsettet på den kliniske studien er avgjørende for om studien ender i suksses eller fiasko. Oslo Medtech organiserer strategiske paneler med kliniske, regulatoriske, refusjons, og design eksperter for å hjelpe bedrifter med å strukturere kost-og ressurs effektive kliniske studier.

INNOLABS

INNOLABS aims at fostering collaboration, transfer of knowledge and opportunities among SMEs from different countries and sectors to develop, improve and deliver disruptive technologies on mHealth, personalized healthcare and ageing populations.

Games for Health

Oslo Medtech utforsker anvendelsen av fremtidsrettet og kreativ teknologi som spill, simuleringsløsninger, virtual reality, mixed reality, kunstig intelligens og blockchain, i helsetjenester. Den overordnede målsetningen med prosjektet er å bidra til kreative løsninger til helsevesenets eksisterende og fremtidige utfordringer.

Se mer