fbpx

HelseHub

Prosjektpartnere

Bent-Håkon Lauritzen
Gry Helene Stavseng

Finansieringspartnere

Viken Fylkeskommune

HelseHub er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner, universitet, fylkeskommune, helseforetak og næringsforening med mål om å finne felles muligheter og utfordringer knyttet til helsetjenester.

HelseHub er et samarbeidsprosjekt for forskning og utdanning-, operative institusjoner og tjenester-, samt næringsrettet arbeid innen helse og omsorgsfeltet. Prosjektet er lokalisert i og rundt Drammensregionen, men arbeider mot en ambisjon om nasjonalt og internasjonale samarbeid for best mulig å stimulere miljøet i og rundt HelseHub.

Vi samarbeider med å identifisere og utvikle felles prosjekter, dele ny kunnskap og erfaringer, samt etablere felles møteplasser mellom helsetjeneste og næringsaktører i et utviklingsløp.

En felles HelseHub skal være en katalysator for utviklingsprosjekter som løfter frem og skaper synergier innen helserelatert forskning og innovasjon i regionen.

Ønsker du kontakt med helseaktørene i regionen om idéer eller løsninger rettet mot helsefeltet, så ta kontakt med oss for dialog. HelseHub har tett samarbeid med Norway Health Tech og Kongsberg innovasjon, hvor vi arbeider med muligheter i krysningspunktet mellom helsetjenester og helsenæring.