fbpx

Styrket kompetanseoverføring

Prosjektpartnere

Høyskolen Kristiania
OsloMet
Handelshøyskolen BI
Osloregionen interkommunalt råd
Universitetet i Oslo

Finansieringspartnere

Oslo kommune

Kontaktinformasjon

Hele 80% av verdiskapingen innen helsenæringen ligger i Oslo og omegn. Det er likevel nødvendig å arbeide for å sikre en bedre kompetanseflyt mellom helsebedrifter og akademia i Oslo. Styrket kompetanseoverføring skal bidra til å sikre og styrke virksomhetene på nasjonalt og internasjonalt nivå.

 

Helse er en kunnskapsdrevet næring og er avhengig av oppdatert og relevant kunnskap og kompetanse både hos virksomheter og i akademia, for å sikre sin eksistens, men også for å vokse i et nasjonalt og etter hvert internasjonalt marked. I et samarbeid med OsloMet, Universitetet i Oslo, BI, Høyskolen Kristiania og Osloregionen interkommunalt politisk råd samt virksomheter i helsenæringen og kompetansemegler i Oslo, ønsker Norway Health Tech å iverksette flere aktiviteter.  

 Hovedmålet er å styrke virksomhetene med relevant kompetanse, samtidig som studenter og forskere får oppdatert informasjon om helsenæringen og dets oppgaver.  

 Prosjektet som etableres skal også medføre utvikling i kompetanseoverføring til akademia og helsenæringen og mer innovasjon innad i nettverket. Dette skal videre bidra til en styrket posisjon av helsenæringen i et nasjonalt og internasjonalt marked.  

 I tillegg til å styrke gjensidig kompetanse, er et delmål å etablere arenaer for kontakt, samarbeid og nye aktiviteter. Det er også ønskelig å legge til rette for at tiltak kan videreføres og rulles ut til et større geografisk område, dersom dette er bærekraftig og lønnsomt. Det vil da søkes samarbeid med nettverk og klynger ut over egen region. 

Dette prosjektet løper fra mai 2022 – april 2024.

Nyttige lenker:

Karrieresenteret | Høyskolen Kristiania

BI Karriere

Karriereveiledning Karriere | Studentstøtte – Student – minside (oslomet.no)

Ledige stillinger på Karrieresenterets Facebook-side – Karrieresenteret (uio.no)