fbpx

Vi har til enhver tid mange spennende prosjekt gående. De fleste prosjekt har egne sider, men få oversikt her og ta kontakt med Norway Health Tech’s representant eller gå direkte til prosjektets nettside.

 

FORREGION

Forskningsbasert innovasjon i regionen (FORREGION) skal stimulere bedrifter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner til økt forskningsinnsats, for å legge til rette for at næringslivet kan bli enda mer innovativt.

Public Health Service Provider —

C3 - Centre for Connected Care

Senter for fremtidig helse – C3 Centre for Connected Care,  Accelerating adoption and diffusion of patient-centric innovations – er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret skal drive forskning i tett samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. 

Eksport aksellerasjonsprogram til USA i Minneapolis, MN

Norway Health Tech og Aleap har signert en samarbeidsavtale med RQR Partners i Minneapolis for å jobbe med strategi for å gå inn på det amerikanske markedet.

INNOLABS

INNOLABS aims at fostering collaboration, the transfer of knowledge and opportunities among SMEs from different countries and sectors to develop, improve and deliver innovative technologies on mHealth, personalized healthcare and ageing populations.

Games for Health

Norway Health Tech utforsker anvendelsen av fremtidsrettet og kreativ teknologi som spill, simuleringsløsninger, virtual reality, mixed reality, kunstig intelligens og blockchain, i helsetjenester. Den overordnede målsetningen med prosjektet er å bidra til kreative løsninger til helsevesenets eksisterende og fremtidige utfordringer.

Se mer