fbpx

Vi har til enhver tid mange spennende prosjekter gående. De fleste prosjektene har egne sider, men få oversikt her og ta kontakt med Norway Health Tech’s representant eller gå direkte til prosjektets nettside.

Styrket kompetanseoverføring

Hele 80% av verdiskapingen innen helsenæringen ligger i Oslo og omegn. Det er likevel nødvendig å arbeide for å sikre en bedre kompetanseflyt mellom helsebedrifter og akademia i Oslo. Styrket kompetanseoverføring skal bidra til å sikre og styrke virksomhetene på nasjonalt og internasjonalt nivå.

 

USA Neste!

Hovedmålet er økt eksport og internasjonalisering fra norske helsebedrifter inn mot det amerikanske markedet, samt forsterket samarbeid med norske bedrifter og organisasjoner (FoU, sykehus) og relevante miljøer i USA.

De fire ledende helseklyngene i Norge er alle med på prosjektet, som har til hensikt å utvikle regionalt og nasjonalt samarbeid. Ønsket er å bygge et helhetlig, målrettet løp inn mot USA, som forhåpentligvis vil utløse synergieffekter slik at flere bedrifter kan lykkes der i fremtiden.

Vekst i Viken

Vi skal bygge kompetanse, arbeidsplasser og nettverk på tvers av offentlige virksomheter og private selskaper.

Prosjektet skal være en katalysator for vekst i helsenæringen i Viken, og koble næringen og offentlig sektor med relevante aktører i Sverige, Danmark og Finland.

 

Felles Kommunal Journal (FKJ)

Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger – én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

EU Advisor

EU Adviser er et prosjekt finansiert av Innovasjon Norge med det store formålet å øke mobilisering, deltakelse og suksess for klyngene og klyngemedlemmene i søknader om EU-midler.

HelseHub

HelseHub er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner, universitet, fylkeskommune, helseforetak og næringsforening med mål om å finne felles muligheter og utfordringer knyttet til helsetjenester.

Se mer