fbpx

Vi har til enhver tid mange spennende prosjekter gående. De fleste prosjektene har egne sider, men få oversikt her og ta kontakt med Norway Health Tech’s representant eller gå direkte til prosjektets nettside.

Verdibaserte helsetjenester - ressursgruppe

Styrket kompetanseoverføring

Hele 80% av verdiskapingen innen helsenæringen ligger i Oslo og omegn. Det er likevel nødvendig å arbeide for å sikre en bedre kompetanseflyt mellom helsebedrifter og akademia i Oslo. Styrket kompetanseoverføring skal bidra til å sikre og styrke virksomhetene på nasjonalt og internasjonalt nivå.

 

USA neste!

Hovedmålet med prosjektet var økt eksport og internasjonalisering fra norske helsebedrifter inn mot det amerikanske markedet, samt et forsterket samarbeid med norske bedrifter og organisasjoner (FoU, sykehus) og relevante miljøer i USA.

De fire ledende helseklyngene i Norge var alle med på prosjektet, og hadde til hensikt å utvikle regionalt og nasjonalt samarbeid. Ønsket var å bygge et helhetlig, målrettet løp inn mot USA, som forhåpentligvis vil utløse synergieffekter slik at flere bedrifter kan lykkes der i fremtiden.

Registrer deg for å motta veikart til USA.

EU Advisor

EU Adviser er et prosjekt finansiert av Innovasjon Norge med det store formålet å øke mobilisering, deltakelse og suksess for klyngene og klyngemedlemmene i søknader om EU-midler.

HelseHub

HelseHub er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner, universitet, fylkeskommune, helseforetak og næringsforening med mål om å finne felles muligheter og utfordringer knyttet til helsetjenester.

Health Tech Nordic

HealthTech Nordic er det største fellesskapet for helseteknologiselskaper i Norden. Medlemsbedriftene tilbyr en rekke helseteknologiske løsninger i verdensklasse, som vil styrke den enkelte, pasienter så vel som fagpersoner. Vi står overfor et paradigmeskifte som vil gi oss nye og bedre måter å både gi og motta helsetjenester på.

Se mer