fbpx

Vi har til enhver tid mange spennende prosjekt gående. De fleste prosjekt har egne sider, men få oversikt her og ta kontakt med Norway Health Tech’s representant eller gå direkte til prosjektets nettside.

 

Digital health —

Global Growth - helseløsninger for Danmark

Danmark ser etter løsninger som kan øke innbyggernes livskvalitet, forbedre de ansattes arbeidsforhold og øke effektiviteten innen helsesektoren. Har din bedrift en løsning som kan styrke den danske primæromsorgen, hjemmepleien og e-helsesystemet? Utfordringene står i kø for det danske helsevesenet: En aldrende befolkning, økende antall pasienter med kroniske tilsander, behov for oppdaterte og avanserte teknologiske løsninger, krav til kvalitet og dokumenterbare resultater og begrenset tilgang på menneskelige ressurser. I samarbeid med Norway Health Tech (og Norwegian Smart Care Cluster) tilbyr Innovasjon Norge et go-to-markets program for bedrifter som vurderer å gå inn i det danske helsemarkedet.

 

Cross4Health

Cross4Health’s aim is to foster collaboration, transfer of knowledge and aopportunities among European SMEs with a crossover from Aerospace, Energy and Creative Industries to Biotechnology, ICT and Medical Devices.

FORREGION

Forskningsbasert innovasjon i regionen (FORREGION) skal stimulere bedrifter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner til økt forskningsinnsats, for å legge til rette for at næringslivet kan bli enda mer innovativt.

Public Health Service Provider —

C3 - Centre for Connected Care

Senter for fremtidig helse – C3 Centre for Connected Care,  Accelerating adoption and diffusion of patient-centric innovations – er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret skal drive forskning i tett samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. 

Eksport aksellerasjonsprogram til USA i Minneapolis, MN

Norway Health Tech og Aleap har signert en samarbeidsavtale med RQR Partners i Minneapolis for å jobbe med strategi for å gå inn på det amerikanske markedet.

Se mer