fbpx

Vi har til enhver tid mange spennende prosjekt gående. De fleste prosjekt har egne sider, men få oversikt her og ta kontakt med Norway Health Tech’s representant eller gå direkte til prosjektets nettside.

Kunstig Intelligens(KI)

Kunstig intelligens Norway Health Tech 

Kunstig intelligens kan bidra til store endringer i fremtidig helsetjeneste. Norway Health Tech ønsker nå å samle miljøer som er viktige for å realisere dette, og arbeider med en «action plan» for anvendelse av kunstig intelligens (KI) og digitalisering i helse.

Akselerasjon til Shanghai, Kina

Bli med akselerasjonsprogrammet i samarbeid med Oslo kommune og Oslo Business Region

Singapore Global Growth

Singapore er et av verdens mest spennende markeder for helsetjenester. Har bedriften din løsninger innen moderne helseteknologi og ønsker du å utforske markedsmulighetene i Singapore? Meld din interesse i eksportprogrammet og muligheten til å få rask og ressurseffektiv tilbakemelding på mulighetene i Singapore

Digital health —

Global Growth - helseløsninger for Danmark

Danmark ser etter løsninger som kan øke innbyggernes livskvalitet, forbedre de ansattes arbeidsforhold og øke effektiviteten innen helsesektoren. Har din bedrift en løsning som kan styrke den danske primæromsorgen, hjemmepleien og e-helsesystemet? Utfordringene står i kø for det danske helsevesenet: En aldrende befolkning, økende antall pasienter med kroniske tilsander, behov for oppdaterte og avanserte teknologiske løsninger, krav til kvalitet og dokumenterbare resultater og begrenset tilgang på menneskelige ressurser. I samarbeid med Norway Health Tech (og Norwegian Smart Care Cluster) tilbyr Innovasjon Norge et go-to-markets program for bedrifter som vurderer å gå inn i det danske helsemarkedet.

 

Cross4Health

Cross4Health’s aim is to foster collaboration, transfer of knowledge and aopportunities among European SMEs with a crossover from Aerospace, Energy and Creative Industries to Biotechnology, ICT and Medical Devices.

Se mer