fbpx

USA neste!

Prosjektpartnere

Norwegian Smart Care Cluster
Oslo Cancer Cluster
Life Science Cluster

Finansieringspartnere

Viken Fylkeskommune
Innovasjon Norge
Generalkonsulat US

Hovedmålet med prosjektet var økt eksport og internasjonalisering fra norske helsebedrifter inn mot det amerikanske markedet, samt et forsterket samarbeid med norske bedrifter og organisasjoner (FoU, sykehus) og relevante miljøer i USA.

De fire ledende helseklyngene i Norge var alle med på prosjektet, og hadde til hensikt å utvikle regionalt og nasjonalt samarbeid. Ønsket var å bygge et helhetlig, målrettet løp inn mot USA, som forhåpentligvis vil utløse synergieffekter slik at flere bedrifter kan lykkes der i fremtiden.

Registrer deg for å motta veikart til USA.

Dette prosjektet løp fra 1. januar 2022 – 31. desember 2023.

Les mer om aktiviteter på vår engelske side.