fbpx

USA Neste!

Prosjektpartnere

Norwegian Smart Care Cluster
Oslo Cancer Cluster
Life Science Cluster

Finansieringspartnere

Viken Fylkeskommune
Innovasjon Norge
Generalkonsulat US

Hovedmålet er økt eksport og internasjonalisering fra norske helsebedrifter inn mot det amerikanske markedet, samt forsterket samarbeid med norske bedrifter og organisasjoner (FoU, sykehus) og relevante miljøer i USA.

De fire ledende helseklyngene i Norge er alle med på prosjektet, som har til hensikt å utvikle regionalt og nasjonalt samarbeid. Ønsket er å bygge et helhetlig, målrettet løp inn mot USA, som forhåpentligvis vil utløse synergieffekter slik at flere bedrifter kan lykkes der i fremtiden.

Dette prosjektet løper fra 1. januar 2022 – 31. desember 2023.

Les mer om aktiviteter på vår engelske side.

Det finnes ytterligere informasjon her.