fbpx
Highlighted event —

Demo Days for Norwegian & British Health Tech Companies in London & Oslo

23 september

Siste nyheter

2023: Health Tech in the spotlight

28 juni

Tysk helseinvestor ser til Norden for det neste store

21 mai

Myworkout skalerer på høy puls

06 mai
Gå til nyheter
Aktuelle prosjekter —

Nordic Proof

Nordic Proof er et nettverk av profesjonelle og effektive teststeder for offentlig helsevesen som aktivt bidrar til forretningsutvikling i den nordiske helsesektoren.

Aktuelle prosjekter —

USA neste!

Hovedmålet med prosjektet var økt eksport og internasjonalisering fra norske helsebedrifter inn mot det amerikanske markedet, samt et forsterket samarbeid med norske bedrifter og organisasjoner (FoU, sykehus) og relevante miljøer i USA.

De fire ledende helseklyngene i Norge var alle med på prosjektet, og hadde til hensikt å utvikle regionalt og nasjonalt samarbeid. Ønsket var å bygge et helhetlig, målrettet løp inn mot USA, som forhåpentligvis vil utløse synergieffekter slik at flere bedrifter kan lykkes der i fremtiden.

Registrer deg for å motta veikart til USA.

Aktuelle prosjekter —

SMILE

SMILE – SMart Inclusive Living Environments (SLE) vil med nye e-helseløsninger muliggjøre aldring i eget hjem.