fbpx

RESPINOR vil forbedre behandlingen av respiratorpasienter

  • More news on Norway Health Tech

Det norske medtech selskapet RESPINOR har utviklet en banebrytende teknologi for kritisk syke pasienter på mekanisk ventilasjon. Denne brukervennlige og kostnadseffektive teknologien har potensiale til å endre behandlingen av pasienter med respirasjonssvikt.

Vi kan alle bli utsatt for en ulykke der vi ender opp som pasient på intensivavdelingen på sykehus, uten evne til å puste selv. Da trenger vi hjelp fra mekanisk ventilasjon.

Et stort medisinsk behov
Mekanisk ventilasjon er en av de vanligste behandlingsformene på en intensivavdeling.

Det er en svært kostbar behandling som benyttes i de mest livskritiske situasjonene. For hver ekstra dag en pasient er koblet til respiratoren øker kostnadene for sykehuset betraktelig. Samtidig øker faren for permanent svekkelse av pasientens pusteevne. Denne gruppen utgjør 3% av pasientene på sykehuset, men hele 12% av kostnadene. Likevel finnes det per dags dato ingen metode for objektiv måling av diafragma – vår viktigste pustemuskel.

Kontinuerlig overvåkning
RESPINOR utvikler en banebrytende teknologi for et udekket medisinsk behov. RESPINOR DXT (Diaphragm Excursion Technology) vil gi helsepersonell et bedre klinisk beslutningsgrunnlag i behandlingen av pasienter på intensivavdelingene.

RESPINOR DXT er en ikke-invasiv teknologi for kontinuerlig overvåking av bevegelsen til diafragma, som gir helsepersonell ett objektivt mål på pasientenes pustevene. Disse målingene av pasientenes diafragma kan medføre store forbedringer i helsepersonells behandling av pasienter. Markedsundersøkelser fra USA konkluderer med at: «RESPINOR DXT har muligheten til å etablere en referanseskala som kan bli en industristandard for måling av pasienters pusteevne»

–Vår teknologi har flere potensielle kliniske fordeler og har i tillegg muligheten til å utvikles til en plattform teknologi for applikasjoner innen intensivbehandling og andre behandlinger innen respirasjonsmedisin, sier Trude Tingvoll, administrerende direktør i RESPINOR.

Planlagt lansering i 2022
RESPINOR DXT er rangert som nummer 1 i både fase 1 og 2 i EU-kommisjonens Horizon 2020-program – EUs største forsknings – og innovasjonsprogram. Dette har sikret finansiering av første fase kliniske studier innen mekanisk ventilasjon som nå pågår i Frankrike, Italia og Norge. Lanseringen i EU er planlagt i 2022 etterfulgt av ekspansjon til andre viktige markeder globalt. Selskapet har sikret IP-beskyttelse for sin teknologiplattform i viktige geografiske områder globalt.

Voksende marked
Det globale markedet for medisinsk utstyr innen respirasjonsovervåking forventes å vokse med en CAGR på 8,27% mellom 2017 til 2023, og markedsverdien anslås til 2,8 milliarder dollar i 2023. Totalmarkedet for intensivbehandling er cirka 42 millioner pasienter årlig i EU og USA. RESPINORs første kliniske program retter seg mot mekanisk ventilasjon med 4,5 millioner pasienter årlig. Planene videre er å utvide bruksområdet for teknologien til også å inkludere andre deler av intensiv behandlingen på sykehuset.

–Vårt team ser frem til å lansere denne banebrytende teknologien til kritisk syke pasienter globalt, sier Tingvoll.

Om RESPINOR:

  • RESPINOR AS er et privat medtech selskap, grunnlagt i 2015 basert på IP, prototyper og klinisk utvikling ved Universitetet i Oslo, og NeoRad AS
  • RESPINOR DXT er rangert nummer 1 i fase 1 og 2 i EU kommisjonens Horizon 2020-program
  • RESPINOR utvikler en ny ikke-invasiv medisinsk teknologi for kontinuerlig overvåking av difragma – den viktigste pustemuskelen
  • Lokalisert i Forskningsparken i Oslo, Norge
More articles
External Media
Helseprosjekt i Bærum får pengestøtte
27.05.2020
External Media
Norsk helseteknologi til topps i EU
20.05.2020
External Media
Covid-19 kræver nye løsninger i sundhedssektoren
19.05.2020