fbpx

Fire grep for å øke skalering av digitale løsninger innen psykisk helse

Digital health —
  • More news on Norway Health Tech

En ny rapport peker på fire løsninger for å sikre økt skalering av digitale løsninger innen psykisk helse: Psykisk helse som eget satsingsområde i helseteknologiordningen, nasjonal godkjenningsordning og plattform for validerte løsninger, økt finansiering i skaleringsfasen og økt samhandling på tvers av tjenestenivåer og offentlig-privat sektor.

En ny rapport peker på fire løsninger for å sikre økt skalering av digitale løsninger innen psykisk helse: Psykisk helse som eget satsingsområde i helseteknologiordningen, nasjonal godkjenningsordning og plattform for validerte løsninger, økt finansiering i skaleringsfasen og økt samhandling på tvers av tjenestenivåer og offentlig-privat sektor.

Rapporten “Digitale løsninger innen psykisk helse: Utfordringer, behov og forutsetninger for å lykkes med skalering” er utarbeidet av Norway Health Tech i samarbeid med Sopra Steria. Arbeidet med rapporten er muliggjort gjennom finansiering fra Innovasjon Norge. Last den ned her

Bakteppet for rapporten er Regjeringens «Opptrappingsplan for psykisk helse» (2023-2033) som etterlyser en sterkere innsats mot forebygging av psykiske plager og lidelser, og fremholder at terskelen for å få hjelp må bli lavere. Stortingsmeldingen peker på at riktig bruk av teknologi og digitale løsninger står sentralt i tjenesteutviklingen, og er viktig for å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste fremover.

Rapporten peker på flere utfordringer med dagens situasjon:

  • For at digitale løsninger skal være lønnsomme, må de kunne skaleres på tvers av klinikker, sykehus og helseforetak. Men en slik distribusjonsmodell for digitale løsninger er ikke etablert.
  • Informantene fra leverandørsiden oppfatter offentlige anskaffelser som komplisert, ressurskrevende og risikofylt.
  • Mange av de digitale løsningene innen psykisk helse har en forebyggende effekt, men det finnes i dag ingen forretningsmodell for forebygging.

– Denne rapporten er en del av Innovasjon Norge sitt «Moden klynge»-program. Målet har vært å lage en forstudie om markedsutfordringer innen psykisk helse. På slutten av 2023  hadde vi derfor en nettverksamling i Forskningsparken med representanter for næring, akademia, virkemiddelapparat og helsetjenesten. Nå, idag, lanserer vi altså rapporten; «Digital psykisk helse: Utfordringer, behov og forutsetninger for å lykkes med skalering”.  Vi håper den vil bidra til bedre forebygging og tilgjengelighet og  lavere terskel for behandling med ny teknologi og nye måter å tenke og å jobbe på, sier daglig leder i Norway Health Tech, Lena Nymo Helli.

Norway Health Tech sin rapport baserer seg på 20 dybdeintervjuer med personer fra helsenæring, helsetjenester, akademia og virkemiddelapparat. Rapporten anbefaler disse grepene for å tilrettelegge bedre for skalering:

  • En helseteknologiordning som spesifikt adresserer psykisk helse, og kobler helsepersonell innen psykisk helse-domenet med løsninger.
  • Nasjonal godkjenningsordning og utvikling av en plattform for validerte løsninger.
  • Økte midler til et statlig helseinvesteringsfond som øker risikoavlastningen for private investeringer.
  • Etablere (eller videreutvikle eksisterende) samarbeidsarenaer der offentlige aktører og private leverandører møtes og utvikler modeller for implementering, behandling og finansiering av digital psykisk helse.

Rapporten er forfattet av Sindre Holme og Mette Aastad fra Norway Health Tech, med bidrag fra Line Stig Alexandersen, Odd Inge Hellesylt, Kjetil Kvernflaten og Ola Grønning i Sopra Steria.

– Vi står i en tid hvor utfordringer knyttet til psykisk helse øker, og det er behov for både å effektivisere og modernisere helsetjenestene. Vi håper rapporten kan bidra til å skape dialog og samarbeid, slik at vi sammen kan styrke jobben med å digitalisere helsevesenet. På den måten kan vi hjelpe flere, sier Odd Inge Hellesylt, direktør forretningsutvikling innen helse i Sopra Steria.

 

Last ned rapporten “Digitale løsninger innen psykisk helse: Utfordringer, behov og forutsetninger for å lykkes med skalering”

 

More articles
Tysk helseinvestor ser til Norden for det neste store
21.05.2024
Myworkout skalerer på høy puls
06.05.2024
Fire grep for å øke skalering av digitale løsninger innen psykisk helse
24.04.2024
Går sammen om å skape en superklynge innen helse
17.04.2024