fbpx

Finansielle muligheter – offentlig og privat

 • More news on Norway Health Tech

Verden ble snudd på hodet i løpet av noen få dager og det har gjort hverdagen utfordrende for mange av våre medlemmer. For å hjelpe som best vi kan har vi samlet en oversikt over hvilke finansielle virkemidler som er tilgjengelige og som kan bidra til at helseindustrien i Norge  kommer helskinnet gjennom krisen.

Flere av våre offentlige finansieringsorganer har nå fått utvidet fullmakt og tildelinger, og gjør alt som gjøres kan for at det skal være lettere for startups og scaleups å få tilskudd/hjelp i nåværende situasjon. Vi presenterer de her – og oppdaterer kontinuerlig.

Innovasjon Norge:

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier.

Her er noen av tiltakene:

 • Det innføres forprosjektmidler på 500 000 NOK. Det er løpende søknadsfrist og utlysningen er åpnet. Dere kan lese om, og søke på forprosjekter HER.
 • Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån (inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartlån). Dette gjelder nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april.
 • Forenklet prosess for søknader om avdragsutsettelse.
 • Større bidrag til finansiering enn normalt gjennom å utnytte handlingsrommet i statsstøtteregelverket.
 • Innovasjon Norge kan etablere innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn de normalt krever.
 • Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.
 • For kommersialiseringstilskudd økes andelen tilskudd Innovasjon Norge kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene.
 • Oppstartlånet øker fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner. Det stilles ikke økte krav til kausjon eller egenkapital utover de eksisterende kravene.
 • Oppstartlånene er avdragsfrie i fire år.
 • Oppstartsbedrifter som har mottatt kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta oppstartlån. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte fra en av ordningene. Endringen gjelder både eksisterende og nye kunder.

Innovasjon Norge justerer interne rutiner for å behandle søknader så raskt som mulig. Kontaktperson i Innovasjon Norge for helseselskaper er Catherine Capdeville – tlf 472 72114 catherine.capdeville@innovasjonnorge.no. Ta gjerne direkte kontakt!

Les mer om Innovasjon Norges tiltakspakke HER

Forskningsrådet:

Forskningsrådet er nå i løpende dialog med FoU-institusjonene, næringsorganisasjonene og en rekke enkeltbedrifter for å kartlegge situasjonen og iverksette effektive tiltak for aktører som er i en vanskelig situasjon på grunn av inntjenings- eller kapitalbortfall. Les mer om hva det innebærer HER.

Det ble holdt et webinar på Skattefunn som nå har endrede betingelser – om du ønsker å se det, klikk HER.

Eksport Kreditt:

Eksportkreditt Norge AS tilbyr langsiktige og gunstige lån fra den norske stat til selskaper som kjøper varer og tjenester fra bedrifter i Norge. Eksportkreditt kan tilby både faste og flytende renter med nedbetalingstid på mellom 2 og 18 år, avhengig av hva som finansieres.

Eksportkreditt har bla. hjulpet Made for Movement med å eksportere produkter for gåassistanse til Spania. Lånet var EUR 166 500 og garantert av GIEK med løpetid på 5 år. Les mer om dette her.

Hele låneprosessen fra søknad til nedbetaling er helt gratis og Eksportkreditt er gjerne med ut og møter deres kunder for å presentere deres tilbud. Det er derfor ingen nedsider eller risiko forbundet med å søke. Les mer om Eksportkreditt HER

Regjeringen 

Norge tar initiativ til at det opprettes et nytt flergiverfond i FN for å bistå utviklingsland med svake helsesystemer til å møte koronakrisen. Les mer om det HER.

Privat kapital:

Norway Health Tech koordinerer det nasjonale helse-investor nettverket, og bistår helseselskaper med å bygge nettverk og bli introdusert for investorer. Ta kontakt med Norway Health Tech’s Head of Investor Relations Jeremy McCrohan for dialog.

…saken oppdateres kontinuerlig

More articles
External Media
Coronasmitten er fysisk, løsningen er digital
29.03.2020
Finansielle muligheter – offentlig og privat
25.03.2020
External Media
Setter opp direktelinje til kinesiske produsenter av coronatester og smittevernutstyr: Nå er den første leveringen på vei til Oslo
19.03.2020