fbpx

Bærum girer opp satsingen på helseteknologi

  • More news on Norway Health Tech

Bærum har lenge jobbet godt med implementering av helseteknologiske løsninger for sine innbyggere.  Nå øker de farten og blir medlem av Norway Health Tech. Målet er å komme enda tettere på næringen og akademia.

Bærum er Norges femte største kommune, og opplever de samme demografi-endringene som resten av Norge; antallet eldre vil bli doblet innen 2040, og det blir mange 80-åringer som vil måtte trenge, og ha glede av, nye teknologiske løsninger for å bedre egen helse.  Bærum jobber for å være en foregangskommune når det gjelder implementering av helseteknologi.

 

Mestring i eget hjem

Liv Blom-Stokstad

– Fremover blir det viktig å tilrettelegge for nye måter å jobbe på og organisere helsetjenesten. Som Helsepersonellkommisjonen har påpekt, kan vi ikke fortsette å drive helsetjenestene som nå, så mye av vårt fokus er å hjelpe mennesker til å mestre livet i eget hjem på nye og bedre måter, sier Liv Blom-Stokstad, direktør for aldring og mestring i Bærum kommune.

Hilde Schjander-Flugon er leder for helseinformatikk. Hun jobber som digital prosjektleder og jobber med implementeringen av helseteknologi i kommunen:

– Vi har ganske mye teknologi I bruk, og et godt apparat for å utbre det I befolkningen. Vi har gode rutiner, og høye ambisjoner for velferdsteknologi, forteller Hilde, som legger til at kommunen har etablert et visningssenter for helseteknologi som er åpent fire dager i uken, der innbyggerne kan gjøre seg kjent med ulike løsninger, sier Schjander-Flugon.

 

Hilde Schjander-Flugon

 

Internasjonalt nettverk

Trond Myrland er spesialrådgiver for forskning og innovasjon i Bærum kommune, og jobber særlig med internasjonale samarbeidsprosjekter. Han ser frem til å bli bedre kjent med helsenæringen og koble kommunen enda tettere på EU-programmene som Norway Health Tech administrerer.

– Vi er opptatt av å utnytte synergier mellom kommunen, akademia og næringen. Her ligger det et kjempestort potensiale, sier Myrland.

Trond Myrland

 

Lena Nymo Helli er daglig leder i Norway Health Tech, og er glad for å få Bærum kommune med i klyngen:

– For å skape en bærekraftig helsetjeneste er det helt avgjørende at kommunene tar i bruk norske helseteknologiløsninger for å automatisere der det er mulig, samhandle, forebygge sykdom og øke kvaliteten i behandlingen. Helseteknologi er viktig for pasienter og brukere, og ikke minst for næringen som trenger et velfungerende hjemmemarked for å kunne skalere sine løsninger ut i verden. Bærum jobber allerede godt med helseteknologi. Med sitt medlemskap i Norway Health Tech vil kommune få enda mer kunnskap og tilgang til et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt, sier Lena.

More articles
Recording of “US Insights: Navigating Home Care, Elderly Care, and Remote Care”
26.09.2023
Bærum girer opp satsingen på helseteknologi
08.09.2023
Dette betyr “Veikartet for helsenæringen”
24.08.2023
Nye styremedlemmer i Norway Health Tech
21.06.2023