fbpx
Norway Health Tech

Når du skal ta selskapet ut i verden...

Ett av tre helsestartup er det vi kaller «born global». Dette betyr at man tenker internasjonalt fra dag en. Det å finne ut hvilket marked som er riktig å gå til er ikke lett, det er utrolig mye å ta hensyn til. I Norway Health Tech jobber vi med å ta ned risikoen for deg ved å introdusere deg til flere marked før du bestemmer deg for å få kunnskap, gi tilgang til et stort internasjonalt nettverk – enten det er innenfor juridisk, testing, veiledning eller tilgang til første kunde. Vi kjører prosjekter og akselerasjonsprogram i prioriterte marked hvor du kan delta.

 

Les mer om de aktivitetene og mulighetene vi kan tilby på vår engelske side. Om du har spørsmål, så ta kontakt med vår Head of International Affairs Trine Radmann

 

(trine.radmann@norwayhealthtech.com)

Mobil: +47 992 69 285

– Dråpen med utløsende effekt

Stiftelsen Teknologisk Institutt

Hvem er vi
Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk
Institutt as til det nederlandsk selskapet KiwaKiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen TeknologiformidlingOverskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

Hva gjør vi
Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter.
Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet.
Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere.
Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes.
Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og
autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv.
Prosjektevalueringen skjer løpende

Nysgjerrig?
Vil du vite mer om våre prosjekter, så se på hjemmesiden www.Teknologiformidling.no
Ta gjerne en telefon til oss hvis du lurer på noe.