fbpx

Nordic Proof

Biotech — Cluster — Diagnostics — Innovation Company — R&D/Educational facility —

Nettside

Prosjektpartnere

HUS - Helsinki University Hospital
Intervention Center, Oslo University Hospital
Nordic Medtest
VihTek, Copenhagen University Hospital
SLL Innovation, Danderyd Hospital
Sunnaas Hospital
Norway Health Tech

Finansieringspartnere

Nordic Innovation

Nordic Proof er et nettverk av profesjonelle og effektive teststeder for offentlig helsevesen som aktivt bidrar til forretningsutvikling i den nordiske helsesektoren.

Nordic Proof er et nettverk av partnere fra anerkjente helseinstitusjoner og testknutepunkter i helsevesenet i Norden. Våre partnere er ledende i testlandskapet og kan teste din idé, produktet ditt eller løsningen din med kvalitet og ekspertise. Sammen gir partnerne testing i alle faser av utviklingen, inkludert strukturert dokumentasjon.

Nordic Proof-nettverket tilbyr ett første inngangspunkt for kontakt med testanleggets partnere. Når din henvendelse er mottatt, vil Nordic Proof tildele prosjekter til det/de aktuelle kandidatene, avhengig av typen tjeneste(r) du ser etter. Testingen vil foregå på det best egnede stedet, og videre kontrakt vil bli inngått direkte mellom partene.

Nordic Proof gir strukturert tilgang til ledende nordiske helseinstitusjoner og testknutepunkter i de nordiske landene forpliktet til helsetjenester i verdensklasse.

For mer informasjon- se Nordic Proof website!