fbpx

SMILE

Prosjektpartnere

Theologos Xenakis

Finansieringspartnere

European Commission, Horizon 2020, Grant Agreement nº 101016848

SMILE – SMart Inclusive Living Environments (SLE) vil med nye e-helseløsninger muliggjøre aldring i eget hjem.

SMILE-prosjektet har fått bevilget ca. 4 millioner euro fra EUs Horizon 2020 program, og ca. 1,8 millioner euro fra CIHR – Canadian Institutes of Health Research, og dette for perioden januar 2021 til september 2024.

SMart Inclusive Living Environments (SMILE)-prosjektet ønsker å bidra til at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig, og dette ved å kombinere et innovativt smart levende miljø (SLE) sin økosystemmodell og et sett med komplementære e-helseløsninger, som er laget sammen med eldre mennesker. SMILE vil innovere bedre måter å leve hjemme på, uten at det skal gå på bekostning av omsorg og assistanse når det er nødvendig i hjemmet.

Vi vil skape og demonstrere et SLE-økosystem på tvers av fire pilotsteder, henholdsvis i Norge, Danmark, Nederland og Canada, for en svært heterogen gruppe, dvs. eldre mennesker med demens, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og omsorgsoverganger under restitusjon etter operasjonen. Vårt SLE-økosystem skal gi infrastruktur som ikke bare støtter eldre mennesker til å leve selvstendig og relativt aktivt, men som også fremmer samarbeid og læring mellom eldre mennesker og medlemmer av deres omsorgskretser.

Dette ønsker vi å oppnå med EU-kanadisk samarbeid: a) Digital Care Facilitator, som er et AI-basert integreringssystem (b) en samtaleagent som en daglig mellommann mellom den eldre personen, familie, venner og andre medlemmer i deres omsorgskretser ( c) personlige mHealth-apper og e-helsemonitorer og -enheter. Disse vil støtte eldre mennesker og deres omsorgskretser til å tilpasse seg endrede omstendigheter, behov, preferanser og at eldre mennesker selv kan styre sin(e) tilstand(er).

SMILE vil føre til bedre koordinering av omsorg og støtte som etablerer et markedsløft som krever teknologiske løsninger, organisatorisk- og politikktilpasning. Vi vil demonstrere at økosystemet vårt fungerer for eldre mennesker med ulike sykdommer og omsorgsbehov, og dermed vil SMILE sine resultater og produkter komme svært heterogene populasjoner av eldre mennesker til gode i våre samfunn.

Prosjekt periode: Januar 2021 – September 2024.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Framework Programme under grant agreement No 101016848