fbpx

Sykehuset Innlandet HF

Public Health Service Provider —

Contact person

Ingeborg Hartz

Phone

97703853

Mobile

97703853

Address

Postboks 104, 2381 Brumunddal

Employees

8500

Established

2001

Sykehuset Innlandet har ansvaret for all offentlig spesialisthelsetjeneste innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og prehospitale tjenester for ca 400 000 innbyggere i Hedmark og Oppland. Foretaket har virksomhet på 40 steder.

Helseforetaket har nylig gjennomført idéfasen for ny sykehusstruktur med et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et stort akuttsykehus «Mjøssykehuset».

Siden vår virksomhet er i et omland som i utstrekning er større en Danmark må vi derfor prioritere arbeidet med å etablere desentraliserte spesialisthelsetjenester, videreutvikle prehospitale tjenester og øke samhandling med primærhelsetjenesten.