fbpx

Sykehuset Innlandet HF

Public Health Service Provider —

Kontaktinformasjon

Ingeborg Hartz

Telefon

97703853

Mobil

97703853

Adresse

Postboks 104, 2381 Brumunddal

Ansatte

8500

Etablert

2001

Sykehuset Innlandet har ansvaret for all offentlig spesialisthelsetjeneste innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og prehospitale tjenester for ca 400 000 innbyggere i Hedmark og Oppland. Foretaket har virksomhet på 40 steder.

Helseforetaket har nylig gjennomført idéfasen for ny sykehusstruktur med et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et stort akuttsykehus «Mjøssykehuset».

Siden vår virksomhet er i et omland som i utstrekning er større en Danmark må vi derfor prioritere arbeidet med å etablere desentraliserte spesialisthelsetjenester, videreutvikle prehospitale tjenester og øke samhandling med primærhelsetjenesten.