fbpx

Utveksler erfaringer for å lykkes i Tyskland

  • More news on Norway Health Tech

– Vi har mye å lære av hverandre. Tyskland er et gigantisk og komplekst marked, og vi må være godt forberedt for å kunne lykkes der, sier Cathrine Roe Heuch. Hun er daglig leder i Nordic Brain Tech og leder Norway Health Tech sin nyetablerte ressursgruppe Export Resource Group Germany. 

Gruppen er etablert av Norway Health Tech ved rådgiverne Irene Chelliah og Trine Radmann, som har samlet ni selskaper som enten har erfaring med – eller ambisjoner om, å lykkes i det tyske markedet. Sammen skal medlemmene hjelpe hverandre med å gjøre markedsintroduksjonen enklere ved å dele erfaringer. 

– Jeg tror norske selskaper har gode forutsetninger for å lykkes i Tyskland. Vi er kjent for å levere forskningsbaserte og robuste løsninger og opererer under streng regulering, hvilket er viktig i møte med det tyske markedet, sier Roe Heuch. 

Tyskland er organisert i delstater (länder), og graden av digitalisering varierer stort fra delstat til delstat. Det betyr at modenheten til å ta i bruk ny teknologi også varierer i tråd med dette. 

– I gruppen sitter det folk som til sammen har mer enn 50 års erfaring fra helsemarkedet, men de opererer innenfor ulike nisjer. Til sammen er denne kunnskapen komplementær, og det å dele erfaringer kan være avgjørende for å ta riktige beslutninger. Vi har allerede etter første møte identifisert noen felles utfordringer som vi vil jobbe videre med, sier Irene Chelliah, og legger til: 

– For å lykkes er det viktig å ha gode partnere på plass. fysisk i Tyskland. Det å dele nettverk og erfaringer med konkrete samarbeidspartnere er derfor svært nyttig, sier hun. 

More articles
Tysk helseinvestor ser til Norden for det neste store
21.05.2024
Myworkout skalerer på høy puls
06.05.2024
Fire grep for å øke skalering av digitale løsninger innen psykisk helse
24.04.2024
Går sammen om å skape en superklynge innen helse
17.04.2024