fbpx

Felles veikart gjør veien til USA lettere

  • More news on Norway Health Tech

De fire helseklyngene i Norge skal fra neste år samarbeide om et veikart for bedrifter som ser mot det amerikanske markedet.

Med over 700.000 selskaper innen helse har USA den største helseindustrien globalt. Viken Fylkeskommune støtter og muliggjør prosjektet til helseklyngene.

Tekst: Kommunikasjonsansvarlige i de fire klyngene: Jofrid Åsland, Åse Solberg, Wenche Gerhardsen og Anita Moe Larsen.

Prosjektet bærer navnet «USA neste! Veikart til internasjonalisering for helsebedrifter», og starter opp i januar 2022. De fire helseklyngene som går sammen om prosjektet er Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster og The Life Science Cluster.

Et puff ut i verden

– Målet med prosjektet er å hjelpe bedrifter med internasjonal satsing. Med utgangspunkt i den samlede kunnskapen og erfaringen klyngene har opparbeidet over tid, vil vi utvikle et bedre veikart ved å samarbeide, enn hver for oss. Synergiene vil bidra til å akselerere bedriftenes internasjonaliserings- og eksportaktiviteter ytterligere slik at vekst i omsetning, arbeidsplasser og verdiskaping vil skje raskere enn hvis dette samarbeidet ikke finner sted, sier Therese Oppegaard fra Norwegian Smart Care Cluster.

USA er et viktig internasjonalt marked med stort potensiale. Bedrifter som lykkes der, har høy sannsynlighet for å lykkes i andre markeder. Når klyngene nå setter i gang et felleskrafttak for internasjonalisering blir det naturlig å søke samarbeid med Innovasjon Norge for å optimalisere arbeidet.

– Prosjektet USA neste! skal gi gründere og oppskaleringsbedrifter tilgang på ekspertise og nettverk de ellers normalt ikke har tilgang til, opplyser Oppegaard.

Møt prosjektlederne fra venstre: Chelsea Ranger (The Life Science Cluster), Jutta Heix (Oslo Cancer Cluster), Trine Radmann (Norway Health Tech) og Therese Oppegård (Norwegian Smart Care Cluster)

Et steg videre

Det internasjonale aspektet ved utvikling av bedre kreftlegemidler og diagnostikk har alltid vært viktig for Oslo Cancer Cluster, som nå ønsker å bygge videre på internasjonale initiativer med dette nye samarbeidet. – Vi ønsker å skape ny innsikt, nye fora og muligheter for nytt samarbeid for våre medlemmer, og for det nasjonale økosystemet vi har for helseinnovasjon, sier Jutta Heix, Head of International Affairs i Oslo Cancer Cluster og prosjektleder fra klyngen.

– Ved å styrke nettverkene for klynger og helsenæring mellom Norge og USA, kan vi også gi bedre støtte til oppstarts- og biotechbedrifter på deres vei til nye forretningsmuligheter, sier Heix.

Chelsea Ranger, forretningsutvikler og investor-rådgiver, deltar i samarbeidsprosjektet fra The Life Science Cluster, legger til:

– Vi skal gjøre veien til det amerikanske markedet enklere og raskere for våre medlemmer. Når alle helseklyngene samarbeider, øker effekten av arbeidet, uavhengig av hvilken klynge selskapene er en del av. Vi representerer fire ulike industrisegmenter, men mulighetene for å jobbe smart sammen for å øke eksporten av norsk helseindustri, er store.

– Det er mange gode norske oppstartsbedrifter med stort potensial for å lykkes i USA. Gjennom dette samarbeidet får de verdifulle kontakter mot industriledende eksperter, viktige fagmiljøer og ikke minst til investorer. Disse selskapene står i kapitalintensive utviklingsløp med høy risiko, og mange er avhengig av investorer i utlandet for å lykkes, avslutter Ranger.

USA er blant de tre mest prioriterte markedene for internasjonalisering og eksport hos de fire klyngene. Dette prosjektet legger til rette for å utnytte kontaktflater, kompetanse, medlemsmasse og allerede etablerte nettverk i ulike deler av USA.

Prosjektet er en felles innsats, og ledes av Trine Radmann fra Norway Health Tech.

– Vi tror fantastiske ting vil skje når de fire helseklyngene i Norge jobber sammen mot det amerikanske markedet. Forventningene er skyhøye til hva vi kan gjøre for å lette veien inn til verdens største helsemarked for norske helseselskap. Vi skal lytte, bygge kunnskap og hjelpe bedriftene. Veikartet til USA som nå skal utvikles gjennom dette programmet, kan brukes for fremtidige generasjoner av unge selskap som ser mot USA, sier Radmann.

Prosjektet starter opp i januar 2022, så ta kontakt med en av de fire kontaktpersonene under om du er interessert i mer informasjon:

Prosjektet er gjort mulig av:

More articles
Tysk helseinvestor ser til Norden for det neste store
21.05.2024
Myworkout skalerer på høy puls
06.05.2024
Fire grep for å øke skalering av digitale løsninger innen psykisk helse
24.04.2024
Går sammen om å skape en superklynge innen helse
17.04.2024