fbpx

Dossier gjør stor suksess i USA – nå står Tyskland for tur

  • More news on Norway Health Tech

Helseteknologiselskapet Dossier Solutions har truffet en nerve i et helsevesen som er under stadig sterkere kompetanse- og kapasitetspress. Etter å ha fått norske helseforetak, 300 amerikanske sykehus, samt Singapore sitt største helseforetak på kundelisten, har Tyskland nå fått øynene opp for selskapets banebrytende kompetanseportal.  Denne uken kommer to tyske sykehus til Oslo for å lære.

Helsevesenet over store deler av den vestlige verden vil være under et enormt press de neste årene. I Norge og internasjonalt vil vi ha stor mangel på faglært arbeidskraft. Tyskland er intet unntak. Der forventes det en mangel på over 400 000 sykepleiere i løpet av de neste 10 årene, mens i USA er tallet over 600 000.  Helsepersonellkommisjonens rapport «Tid for handling» peker på oppgaveglidning og smartere bruk av helsepersonell som en løsning på helsepersonellutfordringen.

 

100 millioner registreringer

– Vi har laget en løsning som hjelper sykehus og helseforetak å ha bedre oversikt over hvilken kapasitet som ligger i helsesystemet, og sikre at kompetansebehov og utdanningsressurser møtes for å kunne drive helsevesenet på en smartest mulig måte i fremtiden, sier CEO, Geir Arnhoff.

 

Dossier Solutions har laget en dashboard-løsning som gjør det enkelt å følge opp onboarding, spore årlige krav, sikre beredskapskompetanse og lage rapporter for tilsyn,.

Dossier ble etablert i 2000 og har siden oppstarten lykkes svært godt i det norske markedet. Så langt har Dossier solgt sin løsning til samtlige norske helseregioner og et stort antall kommuner, og gjennom dette gjort over 100 millioner kompetanseregisteringer som brukes til å sikre riktig opplæring og trygg pasientbehandling. Gjennom Norway Health Tech sine market access-programmer har Dossier etter hvert fått fotfeste i Asia og USA hvor Dossier har opplevd sterk medvind. Over 300 sykehus, mange av dem blant de største sykehusene, til nå har tatt i bruk teknologien deres i USA hvor de fokuserer på noen utvalgte kliniske områder for å sikre rask og effektiv salg og implementering.

 

Deltok på NHT sitt Asia-program i 2019

På veien mot internasjonalt gjennombrudd var Dossier blant annet med på Norway Health Tech sitt kompetanse- og åpningsprogram mot det asiatiske markedet i 2019.

 

– Dossier har jobbet hardt og målrettet for å nå ut i det internasjonale markedet, og er i ferd med å bli en av de mest vellykkede eksportene av norsk helseteknologi de siste tre årene. Det er gledelig å se at også tyske sykehus nå kommer på banen. Tyskland er verdens nest største marked for helseteknologi, sier Trine Radmann som er leder for den internasjonale satsingen i Norway Health Tech.

 

  1. februar kommer Universitätsmedizin Göttingen og Universitätsklinikum Bonn til Oslo for å lære mer om Dossier sin løsning. Her vil de blant annet møte OUS, Helse Vest og Lovisenberg Diakonale sykehus.

 

– Dossier sitt arbeid med det tyske markedet og besøket av de to universitetssykehusene har også stor betydning for mange andre norske selskap, forteller Radmann, og viser til at 16 norske helseselskap har meldt seg på, og ønsker å møte de i underkant av 20 deltakerne fra Tyskland når de kommer til Norway Health Tech og Health2B 6. februar.

 

More articles
Menon-rapport: Norway Health Tech er best på internasjonalisering
28.02.2024
Klynger forener krefter for internasjonal suksess
16.02.2024
«Minnesota North Stars» i Oslo
16.02.2024
Eksportsatsingen: -Skal bygge en felles eksportkultur 
09.02.2024