fbpx

Sparer personell med smart logistikk

  • More news on Norway Health Tech

Helseteknologiselskapet SynPlan bruker kunstig intelligens for å gjøre historiske data om til prediktiv informasjon om fremtidig sykefravær og budsjetter. Slik adresserer de noen av de viktigste utfordringene som helsevesenet står overfor.

I begynnelsen av februar la Helsepersonellkommisjonen frem sin rapport som skisserte et alvorlig fremtidsscenario for helsevesenet og velferdsstaten. Kommisjonen konkluderte med at vi må gjøre mer med færre ressurser. Vi må finne oss i å behandle flere pasienter per ansatt i helsevesenet.

Hai Thanh Nguyen er førsteamanuensis ved NTNU og har mer enn 12 års erfaring med kunstig intelligens og maskinlæringssystemer. Han er også grunnlegger av SynPlan, som hjelper kommuner med å bygge prediktive systemer for styring av kapasitet i kommunenes helsetjenester. SynPlan har vært brukt av Trondheim kommune siden 2022. Oslo kommune har nylig avsluttet et pilotprosjekt med SynPlan-løsningen med godt resultat, og de har nå bestemt seg for å gå videre til implementeringsfasen.

– Det vi så var at løsningen vår gir store muligheter for kommuner og sykehus til å redusere vikarbruk og overtid betydelig, og dermed bedre arbeidsforholdene for ansatte og øke kvaliteten på helsetjenestene. Våre kunder har spart millioner med vår løsning, sier Nguyen.

 

Viktig å bygge nettverk

Flere andre kommuner og sykehus har vist interesse for SynPlans produkt. Samtidig ser Nguyen noen utfordringer.

– Alle er enige om at problemet med overdreven bruk av vikarer må fikses, men å implementere nye løsninger og dermed også nye måter å jobbe på, tar tid. Derfor jobber vi langs flere akser for å få oppmerksomhet rundt løsningen vår, sier Nguyen.

Han forteller at selskapet har hatt en god dialog med både Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet. Selskapet ble kontaktet av representanter fra Stortinget for en presentasjon, og tilbakemeldingene etter møtet var svært positive.

– Støtten fra Norway Health Tech har vært viktig. I 2020 ble vi invitert til et webinar i regi av Norway Health Tech, hvor vi møtte 150 representanter for norske kommuner. Det var viktig å bygge nettverk og knytte sterkere bånd til kommunene, sier Nguyen.

 

Søker investorer

Etter å ha fått gode bevis på at deres løsning fungerer godt i kommuner, vil SynPlan nå utvikle en løsning for sykehus. Og for å finansiere utviklingen og skalere opp virksomheten, søker de nå etter investorer.

– Vi har allerede mange spennende dialoger. Gjennom et møte på den britiske ambassaden i fjor, som Norway Health Tech la til rette for, fikk vi et samarbeid med det offentlige helsesystemet NHS i Storbritannia. Denne dialogen er fortsatt i en startfase, men vi har ambisjoner om å skalere og er optimistiske for å lykkes i sykehussektoren, sier Nguyen.

 

More articles
Går sammen om å skape en superklynge innen helse
17.04.2024
Starter eksportgruppe for Sverige
22.03.2024
Fra cyber til sykkel: Her er våre nye medlemmer!
19.03.2024
Europas største sykehus-kjede til Oslo: Stor interesse for norsk helseteknologi i Tyskland
17.03.2024