fbpx

Nye styremedlemmer i Norway Health Tech

  • More news on Norway Health Tech

Cathrine Ro Heuch og Per Morten Sandset er valgt inn i styret til Norway Health Tech. Roe Heuch er gründer av NTNU-spinoffen Nordic Brain Tech, mens Sandset er viserektor ved Universitetet i Oslo.

Cathrine Ro Heuch (29) er daglig leder og medgründer av Nordic Brain Tech, som ble etablert i 2019. Siden oppstarten har Nordic Brain Tech vært en del av Aleap, Norway Health Tech, Startuplab og helseøkosystemet i Oslo. Nordic Brain Tech utvikler en medisinsk software- og hardware-løsning for behandling av hodepine og migrene. Ro Heuch er fra før av leder for Norway Health Tech sin ressursgruppe for eksport til Tyskland.

– Jeg ønsket å bli med i styret for å representere oppstartsbedriftene i Norway Health Tech, som utgjør en stor del av medlemsmassen. I tillegg vil jeg være en pådriver for å etablere et godt hjemmemarked for digitale terapier i Norge og «app på resept», og et sterkere investormiljø innen digital helse, sier Ro Heuch.

Av kompetanse ønsker jeg å bidra med innsikt fra gründertilværelsen, fra å starte et selskap med utspring fra forskningsmiljø og gjøre sømløs teknologioverføring fra universitetet. I tillegg til dette kan jeg bidra med en del innsikt i gjennomføring av kliniske studier på medisinsk utstyr som er app-basert, og bygge teknologi, team og hente investorkapital og offentlige midler i tidlig fase.

Per Morten Sandset (66) er utdannet lege og professor i medisin. Siden 2017 har han vært viserektor for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo.

– Styret i Norway Health Tech setter kursen for klyngen, vi er avhengig av aktive medlemmer som bidrar med sin erfaring. Vi er derfor veldig glade for å få med så ressurssterke mennesker på laget i NHT. Vi ser fram til å jobbe sammen for å utvikle klyngen videre til det beste for alle våre medlemmer, sier styreleder Iacob Mathiesen.

 

Nis Johannsen, fagsjef digital innovasjon i Helse Sør-Øst RHF

Nis Johannsen, fagsjef digital innovasjon Helse Sør-Øst RHF, ble valgt til ny nestleder i Norway Health Tech med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2024.

Kjell Are Furnes og Hilde Nebb trer ut av styret etter endt funksjonstid. Begge har vært svært verdifulle bidragsytere i styret I Norway Health Tech og takkes for sitt engasjement.

More articles
Tysk helseinvestor ser til Norden for det neste store
21.05.2024
Myworkout skalerer på høy puls
06.05.2024
Fire grep for å øke skalering av digitale løsninger innen psykisk helse
24.04.2024
Går sammen om å skape en superklynge innen helse
17.04.2024