fbpx

Legger til rette for omfattende skalering av digital hjemmeoppfølging

  • More news on Norway Health Tech

CheckWare, Diffia, Dignio, Tellu, Youwell og Siemens Healthineers har vunnet et anbud om å levere digital hjemmeoppfølging til Helse Sør-Øst sine 11 helseforetak.

Rammeavtalen, som vil ha en varighet på to år med mulighet for ytterligere to års forlengelse, er den mest omfattende på dette området i Norge. Etablering av regionale rammeavtaler for digital hjemmeoppfølging vil sikre at alle helseforetakene i Helse Sør-Øst kan ta i bruk løsningene fra de nevnte selskapene. Rammeavtalen gir i tillegg de andre helseregionene i Norge opsjon på å ta i bruk løsningene.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått på plass denne rammeavtalen. Den skal gjøre det enklere, raskere og rimeligere for sykehusene å ta i bruk nye digitale løsninger som både kan lette ansattes arbeidshverdag og styrke pasientbehandlingen. Med avtalen som nå er inngått vil det bli enklere å dele innovative løsninger for digital hjemmeoppfølging mellom sykehus i regionen og å planlegge nye løsninger i fellesskap. Dette er et viktig skritt for å nå målene i  vår regionale utviklingsplan , sier Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF.

Rune Simensen, direktør teknologi og e-helse

Det er flere gevinster ved å ta i bruk digital hjemmeoppfølging: En av dem er økt behandlerkapasitet, gjennom redusert liggetid og redusert antall innleggelser og polikliniske oppmøtekonsultasjoner per pasient. Redusert klimaavtrykk gjennom redusert transportbehov, samt økt pasientmedvirkning og tilfredshet er andre viktige argumenter for å satse på dette området.

Helseteknologinæringen: Viktig for næring, klinikere og pasienter

En av anbudsvinnerne, CheckWare, leverer løsninger innen digital pasientmedvirkning. De kaller rammeavtalen for en milepæl for norsk helseteknologinæring.

– Men først og fremst er det gledelig for pasientene og helsepersonellet på sykehusene, som både ønsker og trenger våre løsninger, sier Heidi Blengsli Aabel, som er daglig leder i CheckWare.

Heidi Blengsli Aabel, daglig leder i CheckWare

Youwell utvikler verktøy for trening, rehabilitering og behandling av psykiske og somatiske lidelser. De sier følgende:

– Vi er svært stolte over tildelingen av rammeavtalen og ser på det som en tillitserklæring. Nå ser vi fram til å bidra inn med våre løsninger i dette viktige arbeidet med at flere pasienter kan få bedre oppfølging og hjelp, og helsepersonell kan få en mer effektiv arbeidshverdag, sier daglig leder Øyvind Grimsgaard i Youwell.

Øyvind Grimsgaard, daglig leder i Youwell

Siemens Healthineers ser på avtalen som et viktig steg i å flytte helsetjenester hjem:

– Med denne avtalen på plass, kan vi samarbeide for å gi pasientene mestring og trygghet i den digitale hjemmeoppfølgingen. Vi i Siemens Healthineers ønsker å sette Norge på kartet når det gjelder fremtidens digitale hjemmesykehus. Vi ser frem til å kunne tilby løsninger tilpasset alle digitale pasientforløp, sier Lars Houge, leder for Digital Health i Siemens Healthineers Norge.

Lars Houge, leder for Digital Health i Siemens Healthineers Norge

Daglig leder i Diffia, Soheil Dabestani sier følgende:

– Alle som har bidratt inn i arbeidet fortjener honnør for å ha fått på plass en nasjonal rammeavtale som både bidrar til et fremtidig bærekraftig helsevesen og styrker norsk helsenæring. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med helsepersonell og pasienter om å få på plass brukervennlige, sømløse digitale tjenester som svarer på deres behov, sier Dabestani.

Soheil Dabestani, daglig leder i Diffia

Tellu påpeker at Helse Sør-Øst tar et viktig grep for å gi helsetjenesten et viktig og nødvendig løft.

– Digital hjemmeoppfølging er viktig for utviklingen av et bærekraftig helsevesen. Smart bruk av teknologi frigjør menneskelige ressurser som kan yte omsorg og være til stede for de som trenger det. Derfor er det så positivt at Helse Sør-Øst nå legger til rette for større utbredelse i helsetjenesten slik at flere kan ta del i en utvikling som er helt nødvendig, understreker administrerende direktør i Tellu, Ståle Moe.

Ståle Moe, administrerende direktør i Tellu

Baner vei for betydelig skalering

Martin Fredriksen er Norden-sjef i Dignio. Han sier følgende om rammeavtalen:

– Det som er spennende med denne rammeavtalen, er hvordan slike løsninger nå kan skalere til hele regionen og komme langt flere pasienter til gode. Det er svært motiverende for oss, sier Fredriksen.

Martin Fredriksen, Norden-sjef i Dignio

Helseklyngen Norway Health Tech sier at rammeavtalen er en bekreftelse på at norske tilbydere holder høyt nivå.

– Norge har mange selskaper innen digital hjemmeoppfølging som holder høyt internasjonalt nivå. Denne historisk viktige rammeavtalen understreker dette. Avtalen baner vei for en betydelig skalering av disse tjenestene, og vi ser frem til at selskapenes tjenester blir implementert på tvers av Helse Sør-Øst, og gjerne også nasjonalt,  sier CEO i Norway Health Tech, Lena Nymo Helli.

Lena Nymo Helli, daglig leder i Norway Health Tech
More articles
Går sammen om å skape en superklynge innen helse
17.04.2024
Starter eksportgruppe for Sverige
22.03.2024
Fra cyber til sykkel: Her er våre nye medlemmer!
19.03.2024
Europas største sykehus-kjede til Oslo: Stor interesse for norsk helseteknologi i Tyskland
17.03.2024