fbpx

Klynger forener krefter for internasjonal suksess

  • More news on Norway Health Tech

Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech øker samarbeidet for å styrke internasjonaliseringen innen helseteknologi, og tilbyr en mer robust plattform for sine medlemmer.

Samarbeidet har et klart siktemål: å sammenkoble klyngenes ressurser for å realisere flere internasjonale muligheter for medlemmene. Dette inkluderer felles prosjekter og finansieringsinitiativer som er til fordel for medlemmer i begge klynger. Gjennom denne samkjøringen legges det til rette for at medlemmene vil oppnå bedre resultater og et styrket tilbud, noe som kan utgjøre en forskjell i hvordan norske helseteknologibedrifter posisjonerer seg på det globale markedet.

I samarbeidsavtalen er det etablert en balansert rollefordeling, der begge parter tar aktive roller i de internasjonale skaleringsaktivitetene med NHT som leder av satsingen.  NHT har lang erfaring med internasjonaliseringsaktiviteter, og har siden 2017 utviklet og gjennomført akseleratorprogrammer og market entry-programmer. Gjennom disse aktivitetene har de hjulpet selskaper å koble seg til store markeder som UK, USA, Tyskland, og Singapore. Mange selskaper har funnet ulike typer partnere og har inngått kontrakter i disse markedene basert på disse programmene. Med den nye samarbeidsavtalen styrkes tilbudet for norske selskaper med globale ambisjoner. Aktivitetene rettet mot Tyskland og Storbritannia er støttet av Stiftelsen Teknologiformidling.

 

Etablering av ressursgrupper

Som en del av klyngenes strategi for å styrke internasjonal tilstedeværelse, har de sammen tatt et betydelig skritt fremover ved å opprette dedikerte ressursgrupper. Disse gruppene er et sentralt element i klyngenes ambisjon om å utvide virksomheten internasjonalt. Det er allerede etablert slike grupper for Tyskland og Storbritannia, og det jobbes nå aktivt med å utvide med ressursgrupper i USA, Sverige, og Danmark.  Målet er å fokusere ressursene og ekspertisen mot disse markedene.

 

Eksportsatsingen

Samarbeidet harmonerer godt med Norges nye eksportsatsing innen helsenæringen, nylig lansert av regjeringen. Der målet er å doble eksportinntektene fra 22 milliarder kroner i 2021 til 50 milliarder kroner innen 2030. Med en bevilgning på 20 millioner kroner for 2024 markerer denne satsingen et viktig skritt for norsk næringsliv og helseinnovasjon, og setter helsenæringen som en prioritert sektor i Norges eksportstrategi.

 

Initiativet inneholder 15 tiltak for å gjøre norske helsebedrifter mer konkurransedyktige internasjonalt, inkludert sterkere fokus på markedsføring, merkevarebygging og internasjonalt samarbeid gjennom Innovasjon Norge. Denne nye strategien understreker betydningen av å utnytte helsenæringens potensial for å nå målet om å øke Norges eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og styrker grunnlaget for samarbeidet.

 

Bakgrunnen for avtalen

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og Norway Health Tech (NHT) har formalisert en utvidelse av deres eksisterende samarbeidsavtale, med fokus på internasjonal skalering av medlemsbedrifter innen helseteknologi. Dette skrittet markerer en strategisk innsats for å utnytte ressurser, nettverk og kompetanse mer effektivt på tvers av de to klyngene. Det endelige målet er å styrke hver enkelt medlems evne til å lykkes internasjonalt.

More articles
Går sammen om å skape en superklynge innen helse
17.04.2024
Starter eksportgruppe for Sverige
22.03.2024
Fra cyber til sykkel: Her er våre nye medlemmer!
19.03.2024
Europas største sykehus-kjede til Oslo: Stor interesse for norsk helseteknologi i Tyskland
17.03.2024