fbpx

Eksportsatsingen: -Skal bygge en felles eksportkultur 

 • More news on Norway Health Tech

Mer enn dobling av helse-eksport innen 2030. Det er målet for Regjeringens satsing «Hele Norge eksporterer»: – Vi har fantastiske og innovative bedrifter innen helsenæringen. Vi har store muligheter for å ta en enda større posisjon innenfor det voksende globale markedet, sa næringsminister Jan Christian Vestre under lanseringen fredag.

Medlem av Nasjonalt eksportråd, Kathrine Myhre, som har jobbet med å utmeisle eksporttiltakene, fremhevet at målgruppen for tiltakene skal omfatte vekstselskaper på terskelen til eksportmarkedet og industriell produksjon.  Samtidig skal det bygges en felles eksportkultur og satses betydelig på posisjonering, markedsføring og nå ut til kunden. 

Kathrine Myhre, Nasjonalt Eksportråd

Dette legger også til rette for at satsingen ikke bare er et «eksportstunt» i tre år: Satsingen er formet slik at den legger grunnlaget for ytterligere vekst og skalering av helse som en stor, norsk global industri i tiårene som kommer.  

– Vi forventer at dette bare er starten, og at denne satsingen vil bidra til ytterligere vekst og bidrag fra norsk helseindustri i årene etter 2030, sa Myhre under lanseringen i Forskningsparken. 

Daglig leder i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, var sikker på at helsenæringen kommer til å lykkes og sa at en av barrierene i dag er at “vi sløser med reisen fra idè til faktura”. 

John Berland, HoloCare

Et selskap som definitivt ikke sløser med sin innovasjon, er HoloCare. Fra scenen i Forskningsparken presenterte John Berland deres innovative hologram-løsning for operasjonsforberedelse. Berland kunne dele at HoloCare nå står på terskelen til kommersiell suksess. 

– På en og en halv måned har vi skrevet kontrakter med 15 verdensledende sykehus, sa Berland. 

Kathrine Myhre (Nasjonalt eksportråd), Håkon Haugli (Innovasjon Norge), Leif-Rune Skymoen (LMI) og Peggy Hessen Følsvik (LO)

Regjeringen har lansert 15 tiltak for å øke helsenæringens eksport:

 • Felles eksportfremstøt til viktige markeder i Europa, Nord-Amerika og Asia
 • Mobilisere Team Norway for å bidra til økt helseeksport
 • Bunting av digitale produkter
 • Egen markedsføringsstrategi for helsenæringen
 • Felles profilering og merkevare-bygging for helsenæringen
 • Styrking av Invest in Norway for å få flere helseinvesteringer til Norge
 • Helsenæringen inn i det nordiske industripartnerskapet
 • Videreutvikle helseteknologiordningen for å akselerere innføringen av nye løsninger
 • Videreutvikle Nortrials – et partnerskap mellom helseforetakene og næringslivet
 • Etablere veiledningstjeneste for kommuner og leverandører
 • Tydelige føringer om samarbeid mellom helseforetak og næringsliv
 • Harmonisering av standarder, blant annet med EU
 • Følge opp veikart for helsenæringen og ha nær interaksjon med næringen
 • Satsingen ledes av et prosjektstyre bestående av representanter for helsenæringen
 • Måling av helsenæringens eksportutvikling og effekt av satsingen

Les mer om satsingen her: Storsatsing på eksport av helsenæring – regjeringen.no 

More articles
Menon-rapport: Norway Health Tech er best på internasjonalisering
28.02.2024
Klynger forener krefter for internasjonal suksess
16.02.2024
«Minnesota North Stars» i Oslo
16.02.2024
Eksportsatsingen: -Skal bygge en felles eksportkultur 
09.02.2024