fbpx

Dette betyr “Veikartet for helsenæringen”

  • More news on Norway Health Tech

23. august la næringsminister Jan Christian Vestre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol frem “Veikart for helsenæringen” Men hva innebærer det?  

Veikartet viser først og fremst at Regjeringen skal ha en satsing på helse som næring, og at denne satsingen blir koordinert mellom flere departementet med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som ledende i dette arbeidet.  

“Formålet med veikartet er å vise den store bredden i regjeringens politikk for å fremme og styrke helsenæringen i Norge. Veikartet skal stake ut best mulig kurs fremover, og bidra til en «ny giv» for helsenæringen.”, skriver Regjeringen innledningsvis.  

Det betyr at veikartet først og fremst viser hvilke ambisjoner Regjeringen har for helsenæringen, og hvilke satsinger de kommer til å legge vekt på. Det er også riktig å se dette veikartet i sammenheng med Regjeringens eksportsatsing “Hele Norge eksporterer” der helsenæringen er pekt ut som en av fire nye eksportsatsinger, som skal føre til at Norge øker sin fastlands-eksport med 50 prosent innen 2030. 

Her er de punktene vi anser som viktigst fra veikartet: 

  • Siva gis i oppdrag å utrede hvordan helsenæringen i større grad kan få nytte av katapultordningen. Det vurderes å etablere et eget senter for næringen (NFD). 
  • HOD skal legge til rette for at næringslivet får tilgang til offentlige helsedata.
  • Videreføring av norsk deltagelse i EUs programmer (særlig Horisont Europa og DIGITAL). Bidra til å mobilisere norske søkere fra helsenæringen inn mot EUs programmer og ordninger. 
  • Virkemidler som Investinor, Innovasjon Norges instrumenter, og norsk deltagelse i InvestEU kan stimulere til oppbygning av kompetente investeringsmiljøer og kapitaltilgang for lønnsomme prosjekter i helsenæringene (NFD). 
  • Føre en aktiv næringspolitikk som bidrar til gode samlede rammevilkår som legger til rette for private investeringer og videre vekst. 
  • Sørge for økt bevissthet i offentlig sektor om innkjøpsansvar. 
  • Satse på eksportfremme. Hurdalsplattformen har som mål en 50 pst. økning av norsk eksport innen 2030 (olje- og gassektoren unntatt) (NFD). 

Norway Health Tech er positiv til veikartet. 

– De tre NCE-klyngene Oslo Cancer Cluster, Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech la i fjor grunnlaget for en norsk satsing på test av helseteknologi gjennom etableringen av HealthCatalyst. I veikartet har Regjeringen nevnt katapultordningen, og at de vurderer å etablere et eget testsenter for næringen. Dette er veldig viktig, og noe vi støtter, sier daglig leder i Norway Health Tech, Lena Nymo Helli.  

More articles
Tysk helseinvestor ser til Norden for det neste store
21.05.2024
Myworkout skalerer på høy puls
06.05.2024
Fire grep for å øke skalering av digitale løsninger innen psykisk helse
24.04.2024
Går sammen om å skape en superklynge innen helse
17.04.2024