fbpx

Zyberia AS

Connected Care/Digital Health — Digital health — eHealth (ICT) — Innovation Company —

Kontaktinformasjon

Jonas Carsten Jeppesen

Telefon

+47 90149857

Mobil

+47 90149857

Adresse

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Ansatte

2

Etablert

2013

Zyberia AS er et Norsk i-health startup som har fokus på mennesket i pasienten. Vi utvikler en digital helseplatform som skal fremme helse hos det enkelte menneske og dets evne til å gjøre riktige valg hvis vedkommende blir ramt av sjukdom. Vi mener digitale helsesystemer må jobber med pasienten og at man som menneske må ha eierskap til sine egne helse helsedata.