fbpx

SensCom AS

Connected Care/Digital Health — eHealth (ICT) —

Kontaktinformasjon

Vegard Urnes

Telefon

+4790585432

Mobil

+4790585432

Adresse

Enjsøveien 12D, 0655 Oslo

Ansatte

9

Etablert

2018

SensCom har utviklet inkontinenssensoren DignaCare som varsler behov for stell og skift. DignaCare festes enkelt på utsiden av et hvilket som helst inkontinensprodukt og varsler omsorgspersonell via blåtann. Varslingsnivåene tilpasses enkelt beboers spesifikke behov og situasjon for å optimalisere gevinstene.

 

SensCom har i også utviklet et ledelsesverktøy som kan objektivt måle kvaliteten på omsorgen som beboerne mottar. Kvalitetssystemet bidrar til at omsorgspersonell enklere klare å innføre rutineendringer som må til for å realisere gevinstene som teknologien muliggjør.

 

Teknologien er utviklet i samarbeid med omsorgssektoren i Norge og aktører som SINTEF, Innovasjon Norge og Norsk Sykepleierforbund.

 

Vi er stolte av gevinstene som omsorgssektoren allerede har dokumentert:

 

  • Økt livskvalitet og verdighet for beboerne: Beboere får blant annet bedre søvnkvalitet ved at man ikke har behov for å sjekke om inkontinensproduktet må byttes på natt. Dette gir totalt sett en vesentlig reduksjon i helskift og delskift av seng fordi omsorgspersonell får skiftet i tide. En annen vesentlig gevinst som DignaCare har dokumentert er at inkontinenssensoren forebygger og reduserer UVI og sår/sårutvikling i intimsonen.
  • Bedre arbeidshverdag for omsorgspersonell: DignaCare tilrettelegger også for en bedre arbeidshverdag for omsorgspersonell. Teknologien hjelper de ansatte med å prioritere arbeidsoppgaver, redusere belastende arbeidsoppgaver, gir bedre planlegging og koordinering på avdelingene, utover å redusere utagerende adferd hos enkelte beboere.
  • Bedre kvalitet på omsorgen til en lavere kostnad: DignaCare bidrar til ressursoptimalisering i kombinasjon med reduksjon av kostnader forbundet med behandling av sår og UVI, samt alt arbeidet ifm med lekkasje hos beboere med inkontinens.

Vi har også utarbeidet Inkontinensløftet, med bl.a. faglige innspill fra Norsk Sykepleierforbund («NSF»), for å rette søkelyset på inkontinenspleie og hvordan forebygge sår, UVI og lekkasjer.  I januar 2023 gikk NSF ut og anbefalte bruk av bleiesensor.

 

DignaCare er i kommersiell bruk ved flere institusjoner i Norge og vi starter opp vår første kommersielle kontrakt i utlandet februar 2023. DignaCare varslingene kan leveres på den varslingsflaten som kundene ønsker det.