fbpx

Danske Bank

Bank — Service provider —

Kontaktinformasjon

Vibeke Vier Simensen, Head of Healthcare

Telefon

(+47 915) 06030

Mobil

+47 93632222

Adresse

Bryggetorget 4 | Postboks 1170 Sentrum, 0107 OSLO

Ansatte

22027

Etablert

1859

I 150 år har Danske Bank jobbet for å være en pådriver for vekst og utvikling i samfunnet. Vi har utviklet oss i takt med samfunnene vi er en del av, og våre rådgivende tjenester, kompetanse og finansielle løsninger har hjulpet enkeltpersoner, familier, bedrifter og organisasjoner med å realisere sine ambisjoner og potensial.

Med langsiktig bærekraftig utvikling som ambisjon, vil vi fortsette å jobbe hver dag for å være den best mulige banken, til fordel for våre kunder, ansatte, aksjonærer og samfunnene vi er en del av.

Danske Bank har en dedikert helsesektorgruppe, ledet av Vibeke Vier Simensen. Vårt fokus er på den norske helsesektoren, men Danske Bank dekker også helsetjenester i Norden og andre undersegmenter av helsetjenesten. Danske Banks helsekonsern i Norge foretar omfattende sektorkartlegging og dypdykker inn i flere undersegmenter som Healthcare IKT, Healthcare Tech, Care og ulike medisinske klinikker. Vi tror disse segmentene vil fortsette å vokse. Danske Bank ser på en rekke temaer og fungerer som rådgivere for sektoren på mange ulike nivåer.