fbpx

Akershus Universitetssykehus HF

Kontaktinformasjon

Hilde Lurås

Telefon

+47 02900

Adresse

Sykehusveien 25, 1478, Lørenskog.

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 600 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Vi har ansvar for innbyggerne i Follo, Romerike og på Kongsvinger. I tillegg er Rømskog kommune i Østfold og de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner, en del av vårt sykehusområde.

Vår virksomhet foregår på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski, Kongsvinger og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Akershus universitetssykehus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.