fbpx

Noba Health AS

Connected Care/Digital Health — Digital health — eHealth (ICT) —

Kontaktinformasjon

Ida Husby Swendgaard

Telefon

+47 99433339

Mobil

+47 994 33 39

E-post

info@noba.app

Adresse

Grensen 17, 0159 Oslo

Etablert

2018

Noba er en digital veileder for folk som sliter med en sykdom hvor kosthold kan være en del av behandlingen. Vårt mål er å sørge for at de med kostholdsrelaterte sykdommer får et bedre liv, og på den måten forbedre den globale folkehelsen.

Pasienten blir veiledet gjennom komplekse kosthold, og kan kartlegge egne inntak og symptomer. Verktøyet kan også koble pasient med riktig behandler ved behov. Vi har samarbeidet tett med kompetente behandlere og samarbeidspartnere under utviklingen av Noba, noe vi også fortsetter med ved videre utvikling.

I dag fokuserer Noba på digital behandling av irritabel tarmsyndrom (IBS) som rammer 15% av den norske befolkningen i varierende grad. Selv om IBS ikke er en dødelig sykdom begrenser den livet til pasienten i stor grad, og mange IBS-pasienter rapporterer om fatigue, depresjon, angst og dårlig livskvalitet.

Per. oktober 2022 har Noba over 50.000 nedlastinger.