fbpx

Kvalitet og effektivitet i tjenesten med velferdsteknologi

21 mai
11:30 - 16:00

Toppsenteret, Oslo Science Park

Det er stadig snakk om og krav til økt bruk av velferdsteknologi. Møt flere kommuner og hør om deres erfaringer og utfordringer, men ikke minst muligheter og samarbeid med næringen. Bli med på fagdag sammen med Sensio og Norway Health Tech.

Sensio og Norway Health Tech inviterer til fagdag om kvalitet og effektivitet i tjenesten med velferdsteknologi i drift. Fagdagen tar opp hvordan helhetlig satsing på velferdsteknologi gjennom fokus på helhetlige teknologiløsninger, prosesstyring og tjenesteinnovasjon kan bidra til bedre kvalitet og lønnsomhet i tjenesten.

Program: 

11:30 – 12:00    Registrering fra kl 11. Lunsj serveres frem til kl 12.

12:00 – 12:15    Velkommen ved Kathrine Myhre fra Norway Health Tech og Ellen Tønjum Moldskred fra Sensio.

Moderator Bent-Håkon Lauritzen, Norway Health Tech

12:15 – 12:35    Kvalitetsforbedring i helsetjenesten ved Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør IKT Norge.

12:35 – 13:00 Prosesstyring for kvalitet og effektiv drift. Hvordan sikre gode bruker/pasientforløp, pasientsikkerhet og resultatmåling i kommunen? Fra manuell til elektronisk tavle ved rådgiver Marit Dale Petersen i FoU-enheten Sandefjord kommune og seniorrådgiver i Sensio og utvikler av IKOS elektronisk tavle Marit Strandquist

13:00 – 13:20  Tjenesteinnovasjon og endringsprosesser i Lørenskog kommune ved Gry Røste, kommunaldirektør Helse og omsorg

13:20– 13:40    Pause med mulighet til å oppsøke stands i mingle-området

13:40 – 14:10    Paneldebatt ledet av Grete Kvernland-Berg, PA Consulting

Kvalitet og effektivitet i tjenesten med velferdsteknologi. Fokus på gevinstrealisering ved hjelp av moderne pasientvarsling og digital prosesstyring og samhandling.

14:10 – 14:25    Oppsummering og veien videre med fokus på gevinstrealisering ved Grete Kvernland-Berg og Cecilia Gnaly, PA Consulting

14:25 – 15:00   Digitale innbyggertjenester for helsesektoren i Oslo – utfordringer og muligheter ved Etatsdirektør i Helseetaten Runar Nygård og Bydelsdirektør Stovner, Alv Humborstad Sørland

15:00 –                Sensio feirer 10 års jubileum og inviterer til kake på takterrassen

Påmelding

Speakers

Bent-Håkon Lauritzen

Advisor Market Development

bhl@norwayhealthtech.com

Marit Strandquist

Advisor - Sensio AS

Marit.Strandquist@sensio.no

Grete Kvernland-Berg

Advisor - PA Consulting

Grete.Kvernland-Berg@paconsulting.com

Cecilia Karlsen Gnaly

Advisor - PA Consulting

ceciliakarlsen.gnaly@paconsulting.com

Janne Dugstad

Leder - Vitensenteret helse og teknologi, Universitetet i SørØst Norge

janne.dugstad@usn.no

Marit Dale Petersen

Advisor - Sandefjord kommune

Runar Nygård

Sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft - Stiftelsen Diakonhjemmet

runar.nygard@diakonhjemmet.no