fbpx

Marit Dale Petersen

Advisor
Back to event

Company

Sandefjord kommune

Marit Dale Petersen er faglig rådgiver i Helse, sosial og omsorg, Sandefjord kommune (FOU + USHT). Hun har lang erfaring med fag- og kvalitetsutviklingsarbeid i kommunal sektor.

Hun har ledet ulike typer innovasjonsprosjekter, hele tiden jobbet nært på praksis. Fokus i Marits arbeid er endringsledelse, innovasjon, pasientsikkerhet, faglig fokus i praksis og pasientrettigheter. Hun er sykepleier med erfaring fra 1, 2 og 3 linjetjeneste, har jobbet flere år som leder og har videreutdanning i ledelse og pedagogikk.