fbpx

Marit Strandquist

Advisor

Marit Strandquist er seniorrådgiver i Sensio og har utviklet IKOS i samarbeid med kommuner. Hun har ledet ulike typer innovasjonsprosjekter. Fokus i Marits arbeid er endringsledelse, innovasjon, pasientsikkerhet, faglig fokus i praksis og pasientrettigheter

Hun har lang erfaring med ledelse av lederutviklingsprogram, interkommunale læringsnettverk, forsknings- og utviklingsprosjekter. Marit er opptatt av brukerfokusert og kunnskapsbasert tjenesteyting, ledelse og styring. Hun kombinerer bred kjennskap til helse- og omsorgstjenesten og innhold i helse- og sosialfaglige utdanninger med forståelsen om helseledelse. Marit er sykepleier med masterutdanning i helseadministrasjon og sykepleievitenskap. Tidligere har hun jobbet mer enn ti år med grunnutdanning av sykepleiere.