Se konferansen i opptak HER!

Velkommen til BigMed konferansen hvor vi vil dele resultater og visjoner fra prosjektet og for presisjonsmedisin i Norge. Konferansen er en kombinasjon av fysisk og digital gjennomføring for ivareta retningslinjer fra Helsemyndighetene, og fysisk deltakelse vil derfor være begrenset til et mindre antall deltakere.

Seminaret søker å være en møteplass mellom beslutningstakere, utøvere, fageksperter og andre interesserte i temaet presisjonsmedisin.

Program:

Fra 09:00 Registrering

10:00 Velkommen og om prosjektet BigMed fra prosjektleder Vibene Binz Vallevik, BigMed og introduksjon av dagens konferansier Anita Moe Larsen fra Norway Health Tech.

10:10 En Visjon fro presisjonsmedisn
Verdien av fyrtårnsprosjektene – Anne Kjersti Fahlvik, Områdedir. Næringsliv og teknologi, Forskningsrådet
Fremtidens presisjonsmedisin – Erik Fosse, leder for Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus
Utfordringer med presisjonsmedisin – Jan Helge Solbakk, Professor, Universitetet i Oslo

10:35 Benytte og beskytte persondata

 • Bakgrunn for diskusjonen – BigMeds REKprosess ved fasilitator Vibeke Binz Vallevik, BigMed
 • Genetikk, behov for deling av data for helsehjelp – eksempel Variant Exchange ved Dag Undlien, OUS
 • Regulering av tilgang til helsedataved Anne Kjersti Befring, UiO

Paneldiskusjon bestående av

 • Bjørn Atle Bjørnebeth, sykehusdirektør OUS
 • Sverre Engelschiøn, HOD
 • Eva Jarbekk, Schiødt
 • Helga Brøgger, OUS
 • Dag Undlien, OUS
 • Anne Kjersti Befring, UiO

11:50 – Fremtidens helsetjeneste i pasientens perspektiv – Statssekretær Anne Grethe Erlandsen

12:00 Lunsj og musikalsk underholdning ved Sagene Ring

Sagene Rings siste plate handler om flyktninger og deres situasjon. Det vil derfor være mulig å gi bidrag til organisasjonen «Dråpen i Havet» via Vipps.

13:00 Løsninger for fremtidens sekundærbruk av data

 • Dataflyt for klinisk beslutningsstøtte – et eksempel fra CRC ved Vegar Dagenborg, OUS
 • Åpne plattformer ved Bjørn Næss, DIPS
 • BigMed-sonen ved Alia Zaka, sykehuspartner
 • Impred – infrastruktur for presisjonsmedisin, bygger på bigmed-løsning ved Hege Russnes, OUS/Impress
 • Helseanalyseplattformen – samlokalisering av registerdata ved Marianne Braathen, direktoratet for e-helse

Paneldiskusjon bestående av

 • Renate Gruner, Helse Vest
 • Ulf Sigurdsen HSØ
 • Hege Russnes, OUS
 • Marianne Braathen, direktoratet for ehelse
 • Bjørn Næss, DIPS
 • Vegar Dagenborg. OUS

Fasilitator: Ida Fattah

14:00 Pause

14:30 Trygg og sikker innføring av ny teknologi

 • Fremtidens helse ligger i data ved Ingerid Stenstavold Ross, Kreftforeningen
 • Helsedata, NLP og avansert belutningstøtte – et eksempel fra HCM ved Pål Brekke, OUS
 • Medical device regulative for software ved Frederic Courivaud, DNV GL

Paneldiskusjon bestående av

 • Henrik Vogt
 • Robert Jensen, UiT
 • Sharmini Alagaratnam, DNV GL
 • Pål Brekke. OUS
 • Ingerid Stenstavold Ross, Kreftforeningen

Fasilitator: Frank Vevle, Bufdir

16:00 Pause

16:30 Veien fra innovasjon til implementering

Innovasjon på nye OUS ved Just Ebbesen, Prosjektleder Fremtidens OUS, OUS

 • Fra innovasjon til implementering – et eksempel fra BigMeds dashbord i DIPS Arena ved Thomas Smedsrud, Medisinsk direktør, DIPS
 • Connect – et økosystem for PPP i presisjonsmedisin for kreft ved Kjetil Taskén, professor ved UiO og leder ved Institutt for kreftforskning ved OUS Radiumhospitalet
 • Modeller for PPP ved Margunn Aanestad, Professor, Universitetet i Agder
 • Eksempler på samarbeidsmodeller ved Christian Kersten, Sykehuset Sørlandet/Roche

Paneldiskusjon bestående av

 • Just Ebbesen, Prosjektleder Fremtidens OUS, OUS
 • Cornelia Mender, Connectivity Leader, GE Healthcare
 • Christer Mjåset, Viseadm.dir., Helseplattformen
 • Hilde Myhren, Medisinsk direktør, OUS
 • Thomas Smedsrud, Medisinsk direktør DIPS
 • Kjetil Taskén, professor ved UiO og leder ved Institutt for kreftforskning ved OUS) Radiumhospitalet
 • Christian Kersten, Sykehuset Sørlandet/Roche
 • Margunn Aanestad, Professor, Universitetet i Agder

Fasilitator: Kathrine Myhre, CEO, Norway HealthTech

17:30 Oppsummering
Nasjonal stafett for kunstig intelligens ved Finn Henry Hansen, Direktør, Helse Nord RHF
Veien videre for implementering av presisjonsmedisin Vibeke Binz Vallevik, Prosjektleder BigMed

Vi ser frem til en dag med diskusjoner og innspill med fokus på presisjonsmedisin i Norge.

Smittevern: Vi følger helsemyndighetenes råd og har gode rutiner på smittevern. Herunder vises det til føre-var-prinsippet for å forebygge spredning av COVID-19, og vi ber deg med symptomer om å ikke delta på arrangementet. I tillegg oppfordrer vi alle til å unngå håndhilsning, holde avstand til hverandre og for øvrig ha god håndhygiene.