fbpx

Wish I had-workshop; new solutions for following up elderly with multimorbidity

17 June
09:00 - 11:30

Webinar

See the full webinar HERE

This event is a part of the EU funded project CareMatrix. The event will be in Norwegian, so please read more on the Norwegian site.

Documents and presentations

Hvordan ser fremtidens helsetjeneste ut for pasienter med flere kroniske lidelser?

Presentation (in Norwegian) from Vestre Viken HF

Styringsinformasjon til helsefellesskapene

Helsefellesskapet Vestre Viken - Helsedirektoratet