fbpx

Skulle ønske jeg hadde – bedre systemer og løsninger for behandling og oppfølging av multisyke eldre pasienter.

17 juni
09:00 - 11:30

Webinar

Vi inviterer til kartlegging og behovsavklaring i forkant av innkjøpsprosess.

Se hele webinaret i opptak HER.

Vestre Viken HF og Norway Health Tech er deltakere i en større EU-anskaffelse som skal utvikle nye løsninger for behandling og oppfølging av eldre multisyke pasienter. Prosjektet er nå i en tidlig kartleggingsfase og vi inviterer til et åpent møte for å få innspill på behov og utfordringer som denne pasientgruppen møter.

Til møtet inviterer vi fagpersoner, pasienter/pasientforeninger, helseindustri og andre med interesse for temaet i Norge til å delta i en workshop.

Til møtet har vi invitert fagdirektør i Helsedirektoratet Beate M. Huseby som har hatt ansvar for kartleggingen av pasienter definert med kompleks multimorbiditet til å presentere Delrapport 1: Skrøpelige eldre og personer med flere kroniske sykdommer

Program

09:00    Velkommen og introduksjon til Carematrix v/Kristine Kleivi Sahlberg

09:15     Presentasjon av rapport, Beate M. Huseby – Helsedirektoratet. Etterfulgt av spørsmål i plenum

09:45     Workshop – skulle ønske jeg hadde…

10:45     Avslutning og informasjon om videre arbeid i prosjektet

Alle deltakere får tilsendt en kort oppsummering fra workshop.

Velkommen!

Påmelding

Delte dokumenter

Hvordan ser fremtidens helsetjeneste ut for pasienter med flere kroniske lidelser

CareMatrix teamet med Vestre Viken HF

Styringsinformasjon til helsefellesskapene del 1

Helsefellesskapet Vestre Viken, ved Beate M. Huseby fagdirektør analyse, Helsedirektoratet