fbpx

Skulle ønske jeg hadde – bedre systemer og løsninger for behandling og oppfølging av multisyke eldre pasienter.

17 juni
09:00 - 11:30

Webinar

Vi inviterer til kartlegging og behovsavklaring i forkant av innkjøpsprosess.

Vestre Viken HF og Norway Health Tech er deltakere i en større EU-anskaffelse som skal utvikle nye løsninger for behandling og oppfølging av eldre multisyke pasienter. Prosjektet er nå i en tidlig kartleggingsfase og vi inviterer til et åpent møte for å få innspill på behov og utfordringer som denne pasientgruppen møter.

Til møtet inviterer vi fagpersoner, pasienter/pasientforeninger, helseindustri og andre med interesse for temaet i Norge til å delta i en workshop.

Til møtet har vi invitert fagdirektør i Helsedirektoratet Beate M. Huseby som har hatt ansvar for kartleggingen av pasienter definert med kompleks multimorbiditet til å presentere Delrapport 1: Skrøpelige eldre og personer med flere kroniske sykdommer

Program

09:00    Velkommen og introduksjon til Carematrix v/Kristine Kleivi Sahlberg

09:15     Presentasjon av rapport, Beate M. Huseby – Helsedirektoratet. Etterfulgt av spørsmål i plenum

09:45     Workshop – skulle ønske jeg hadde…

10:45     Avslutning og informasjon om videre arbeid i prosjektet

Alle deltakere får tilsendt en kort oppsummering fra workshop.

Velkommen!

Påmelding