fbpx

«Minnesota North Stars» i Oslo

  • More news on Norway Health Tech

Hvordan lykkes i det amerikanske markedet? For å svare på det, hentet helseteknologiselskapet Inform Life hjelp fra et knippe topp-studenter fra Minnesota. 

I begynnelsen av januar reiste fire dedikerte A-studenter  730 mil, fra «The North Star State» Minnesota, til iskalde Oslo. Målet var å bruke den første måneden av 2024 til å hjelpe et norsk helseteknologiselskap med en analyse av det amerikanske markedet.

En varm velkomst til -20°C

Fra kontoret sitt i Forskningsparken leser Gaute Næspe, administrerende direktør i det teknologiselskapet Inform Life og Norway Health Tech-medlem, en skreddersydd 75-siders analyse av det amerikanske markedet. Noen måneder tidligere møtte Næspe med St. Olaf College for å diskutere målene til dette samarbeidsprosjektet.

Fra venstre: Maheen Asim, Gaute Næspe, Joshua Sutherland, Tim Næspe, Emilie Sæther Storli, Sarah Fleming og Rara Dzikrina Istifadah.

Samarbeidet gikk over all forventning, og Næspe berømmer studentene for deres profesjonalitet, systematiske tilnærming og strukturerte arbeid. St. Olaf studentene Rara Dzikrina Istifadah, Sarah Fleming, Maheen Asim og Joshua Sutherland etterlot et eksepsjonelt stykke arbeid som imponerte Næspe.

– Det har vært en flott opplevelse å jobbe med Næspe og få innsikt i en ny kultur og lederstil, sier Istifadah.

Innovasjon i fokus

Innovasjon er et viktig tema i undervisningen på St. Olaf College. Istifadah har reflektert over betydningen av innovasjon og visjon i det amerikanske markedet.

– Mange institusjoner og virksomheter i USA er kjent for sin kapitalistiske markedsstrategi. Det finnes imidlertid unntak, med St. Olaf College som et eksempel, hvor de fremmer innovasjon ved å tilgjengeliggjøre ressurser og finansiering for studentene. Jeg mener dette gjenspeiler omfanget av muligheter for folk i USA. Gjennom støtte fra eksisterende organisasjonsstrukturer som vektlegger samarbeid, er de med på å styrke effektivitet og innovasjon i samfunnet, sier Istifadah.

Omfattende analyse som en strategisk ressurs

– På bakgrunn av den skreddersydde analysen fra St. Olaf College-studentene, er vi i stand til å utforme en velinformert go-to-market-strategi på et tidlig stadium av skaleringen. Dermed kan vi møte utfordringer og problemstillinger på en presis måte, sier Næspe.

Rapporten tar for seg en rekke elementer, inkludert konkurrerende aktører og økosystemet, SWOT-analyse, prisstrategier, potensielle partnerskap, sosioøkonomiske forhold og etiske hensyn innenfor det amerikanske helsevesenet.

I dag står Inform Life overfor et potensiale for betydelig vekst, og analysen kan hjelpe selskapet til å posisjonere seg i et konkurransedyktig marked. Istifadah understreker kompleksiteten i det amerikanske helsemarkedet:

–  Du vil møte hard konkurranse og et milliardmarked preget av en befolkning i dyp helsegjeld, overforbruk av reseptbelagte midler og en generell mangel på åpenhet. Markedsdynamikken er påvirket av et maktspill fra innsiden, noe som står i sterk kontrast til det norske markedet- men hei! Dette er realiteten, og denne informasjon har vi inkludert i analysen til Næspe.

Inform Life vil nå bruke innsikten til å planlegge for inntreden i det amerikanske markedet.

Et Norway Health Tech-initiativ

Kompetanseutvekslingen mellom Inform Life og St. Olaf College er tilrettelagt av Norway Health Tech, og muliggjort gjennom Norwegian Innovation Scholar Program. Bedrifter som er interessert i samarbeid med St. Olaf studenter i 2025 kan kontakte Sindre Holme, kommunikasjonssjef i Norway Health Tech, på sindre.holme@norwayhealthtech.com.

More articles
Går sammen om å skape en superklynge innen helse
17.04.2024
Starter eksportgruppe for Sverige
22.03.2024
Fra cyber til sykkel: Her er våre nye medlemmer!
19.03.2024
Europas største sykehus-kjede til Oslo: Stor interesse for norsk helseteknologi i Tyskland
17.03.2024