fbpx

Bli kjent med våre nye medlemmer

  • More news on Norway Health Tech

Helse er Norges mest gründerintensive næring – og det merkes! Gjennom høsten 2023 har 10 nye medlemmer meldt seg inn i Norway Health Tech.

Vår misjon som klynge er å forbedre kvaliteten i behandling og omsorg ved å utvikle og industrialisere helseløsninger i verdensklasse gjennom våre medlemmer og økosystem. Med 10 nye medlemmer er klyngen enda bedre rustet til å gjøre denne jobben.

Les mer om våre nye medlemmer her:

QUMEA tilbyr avansert kontaktløs pasientovervåkning med spesielt fokus på fallforebygging og mobilitet i omsorgsinstitusjoner. Målet er å anvende smart teknologi på en måte som tar hensyn til pasientens privatliv og personvern.

 

Medtekpartner er et medisinteknologisk konsulentfirma som spesialiserer seg på prosjekter innen offentlig og privat helsevesen, innovasjonsprosjekter og medisinsk forskning. De jobber med å omskape ideer til markedsklare løsninger.

 

Askin er en norsk digital hudspesialisttjeneste. Nettverket av hudspesialister hjelper mennesker i alle aldre, fra nyfødte til eldre, med alt fra enkle hudforandringer til alvorlige lidelser.

 

Anylite tilbyr en helhetlig dashboard-løsning for å visualisere, benchmarke og evaluere pasientdata og biomarkørprofiler. Anylite ble laget for å øke legenes forutsetninger for å få best mulig innsikt i pasientene, og dermed kunne levere best mulig og persontilpasset helsehjelp.

 

Healthsum Holding AS  utvikler et nyskapende helsejournal- og informasjonssystem der pasienten står i sentrum og har kontroll på egne data. Selskapet utvikler neste generasjon DLT-baserte løsning med hyper-skalerbar funksjonalitet. Løsningen  er integrert med bank- og forsikringstjenester, samtidig som den oppfyller GDPR-krav og åpner for sømløse integrasjoner i helsevesenet.

 

Nordic Netcare er en privat helseaktør med fokus på digital fysioterapi og trening. Firmaet har utviklet seg til å bli en av de ledende leverandørene innen service og helse i Norden.

 

Diagnostica (Spirare) er et norsk firma som ble etablert i 1983. Firmaet er produsent av PC-basert spirometri, EKG og 24-timers blodtrykk. Diagnostica jobber med strategiske partnere for å sikre at kundene får en komplett, validert og høykvalitets løsning.

 

Tigeni utvikler bærekraftige digitale helsetjenester innen forebyggende helsearbeid og overvåkning/oppfølging. Denne digitale helsetjenesten åpner muligheten for å undersøke eller overvåke egen helse, ta blodprøver hjemmefra og gi større innsikt i egen livsstil.

 

Drowzee jobber for å eliminere kronisk søvnløshet ved hjelp av nevroteknologi. Selskapet samarbeider med kunder og helsevesenet for å utvikle en skalerbar, medikamentfri og personlig tilpasset klinisk behandling for personer med kronisk søvnmangel.

 

Colicbutton har utviklet en patentert lydenhet, metode og system for å lindre symptomer på kolikk – som rammer 25 % av alle spedbarn. Misjonen til gründer og fembarnsmamma Eleni Menti Larsen, er å hjelpe spedbarn rammet av kolikk til en bedre start på livet ved å gi nybakte foreldre et hjelpemiddel til å roe og trøste deres eget barn.

Vil du bli medlem i Norway Health Tech?

Enten du er en gründer, etablert organisasjon eller representerer en kommune – alle aktører med helseteknologi som interesse kan bli medlem i klyngen.

Gjennom medlemskapet får du tilgang på relevant og nyttig informasjon, regulatorisk rådgivning, tilgang til offentlig finansiering, et internasjonalt nettverk av eksperter og mulighet for a delta på en rekke faglige og sosiale arrangementer.

Ta kontakt på e-post eller sett opp et møte med oss for å diskutere hvordan Norway Health Tech kan hjelpe deg med å nå dine mål.

Kontakt vår medlemsansvarlig Magnus Lund Vang på mlv@norwayhealthtech.com.

 

 

 

 

 

 

More articles
2023: Health Tech in the spotlight
28.06.2024
Tysk helseinvestor ser til Norden for det neste store
21.05.2024
Myworkout skalerer på høy puls
06.05.2024
Fire grep for å øke skalering av digitale løsninger innen psykisk helse
24.04.2024