fbpx

Vitensenteret helse og teknologi

R&D/Educational facility —

Kontaktinformasjon

Hilde Eide

Telefon

+47 31 00 88 70 (man-fre kl 08:00 – 15:00)

Mobil

+47 90 99 36 46

Adresse

Grønland 51, 3045 Drammen. Senteret ligger i 3. etg i bygget "Papirbredden 2", vis á vis hovedbygningen på campus Papirbredden - Drammen kunnskapspark.

Ansatte

30

Etablert

2012

Vitensenteret helse og teknologi har som formål å utvikle fremtidens løsninger for helse- og omsorgssektoren. Senteret eies av Fakultet for helse- og sosialvitenskap og ligger i Drammen. I Vitensenteret møtes forskere, brukere og utviklere, studenter, lærere og praktikere, kommuner, helseforetak, organisasjoner og bedrifter, i stadig nye konstellasjoner. Dette partnerskapet utvikler forskningsprosjekter, ny teknologi og nye tjenester, innovasjons- og implementeringsstrategier, næringsutvikling og nye undervisnings­former. Vitensenteret har unike fasiliteter for simuleringstrening og utprøving av ny teknologi. Viten­senterets forskning er brukerdrevet og tverrfaglig, og publiseres på høyt internasjonalt nivå.

Vitensenteret helse og teknologi har tre kjerneoppgaver:

  1. Forskning og innovasjon, innenfor Digitalisering og implementering av helse- og velferdsteknologi; Kommunikasjon, læring og e-helse; Innovasjon, tjenesteutvikling og ledelse; og Praktisk-klinisk forskning

2. Næringsutvikling og entreprenørskap, se film.

3. Utdanning og tjenestedesign

Vitensenteret helse og teknologi har om lag 30 medarbeidere, se oversikt over ansatte og forskergruppe.

Liste over publikasjoner.

Vi oppdaterer daglig nyheter via vår Facebook profil.

Informasjonsfilm om vitensenteret helse og teknologi.