fbpx

Universitetet i Oslo (UiO)

Kontaktinformasjon

Ivar Bergland

Telefon

+47 909 55108

Universitetet i Oslo er landets eldste og best rangerte utdanningsinstitusjon, og et av Europas ledende universiteter.

Universitetet har over 27 000 studenter og 6000 ansatte. Universitetet består av åtte fakulteter som driver forskning i og tilbyr undervisning i teologi, jus, medisin, humanistiske fag, matematisk-naturvitenskapelige fag, odontologi, samfunnsvitenskaper og utdanningsvitenskap.

Den største delen av universitetet holder i dag til på Blindern-campusen, som ble utbygget fra 1930-tallet. Det juridiske fakultet holder til i de opprinnelige universitetsbygningene ved Karl Johans gate, mens Det medisinske fakultet ligger på Gaustad og universitetssykehusene i Oslo-området. Universitetet har bygninger spredt over hele det sentrale Oslo.

Universitetet driver forskning både som en del av den løpende virksomheten, og gjennom ulike forskningsprogram og forskningssentre.