fbpx

PubGene AS

Kontaktinformasjon

Odd Arild Lehne

Telefon

+47 22 13 79 11

Bioinformatikkfirmaet PubGene AS ligger i Oslo, Norge, og er datterselskapet PubGene Inc.

I 2001 demonstrerte PubGene grunnleggere en av de første søknadene om tekstutvinning til forskning i biomedisin (dvs. biomedical text mining).

De fortsatte å skape PubGene offentlige søkemotor, som eksemplifiserer tilnærmingen de pionerer ved å presentere biomedisinske termer som grafiske nettverk basert på deres medfødt i MEDLINE tekster.

PubGene-søkemotoren har siden blitt avviklet og innlemmet i et kommersielt produkt. Co-forekomst nettverk gir en visuell oversikt over mulige forhold mellom vilkår og lett medisinsk litteratur gjenfinning for relevante sett av artikler underforstått av nettverksdisplayet. Kommersielle applikasjoner av teknologien er tilgjengelige.