fbpx

Posicom AS

Kontaktinformasjon

Ragnvald Otterlei

Telefon

+47 32 72 83 70

Posicom AS ble etablert i 2000 og har levert innovative multimedia løsninger siden 2002. Selskapet har kontorer i Kristiansund, Drammen og Oslo. I løpet av selskapets første år utviklet Posicom et brukervennlig dokumentasjons- og analyseverktøy for sportsmarkedet. MasterCoach Int. GmbH distribuerer dette produktet, PosiCap, over hele verden. De tyske landslagene i fotball og FIFA er brukere.
I samarbeid med Vestre Viken HF har Posicom utviklet en skreddersydd multimedia løsning for helsevesenet, Seekuence Medical.

Seekuence Medical er et effektivt og praktisk verktøy ved å bokmerke, lagre og gjenfinne viktige hendelser av en prosedyre eller samhandling.

Seekuence Medical er et brukervennlig multimedia system, som ivaretar helsesektorens strenge regelverk for pasientsikkerhet og datavern. Seekuence er utviklet i nært samarbeid med leger, sykepleiere og terapeuter for å sikre intuitiv og effektiv arbeidsflyt. Systemet supportere og samspiller med allerede eksisterende utstyr.

Brukervennlig webapplikasjon gjør informasjonen tilgjengelig for autorisert personell til bruk i pasientbehandling. Systemet kan også brukes til andre formål som kvalitetskontroll, opplæring, utdanning og forskning med få tilpassede tjenestekonfigurasjoner.

Produktdesign/funksjoner
Nettverksbasert system:
• Tykk klient for opptak av multimedia
• Webklienter for planlegging, analyse og rapportering
• Sentrale servere

Systemfunksjoner:
• Basert på åpne standarder
• Sentral lagring av multimedia og metadata
• Skalerbar
• Horisontal integrering
• API for integrasjoner og kommunikasjon med andre HIS
• Rollebasert tilgangskontroll
• Brukervennlig, utviklet i nært samarbeid med helsepersonell