fbpx

Polypure

Biotech —

Kontaktinformasjon

Magali Le Bomin

Telefon

+47 21 08 07 43

Adresse

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Etablert

1999

POLYPURE, PEG designer

Polypure AS produserer høykvalitets ensartet polyetylenglykol (PEG) og PEG-derivater for avanserte applikasjoner.

Monodisperse PEG-linkere brukes til å forbedre oppløseligheten og farmakokinetiske egenskapene til peptider, proteiner, biofarmaceutika og organiske legemolekyler.

Våre PEG er grundig fraksjonert av proprietær kromatografi fra polydisperse PEG til individuelle komponenter. Disse ultrapure PEGene er ikke lenger polymerblandinger. Våre produkter inneholder mindre enn 2%. Den perfekte monodispersiteten av våre PEG-reagenser sikrer konsistent kvalitet, produktkarakterisering og reproduserbarhet av resultatene.

Et bredt utvalg av heterofunksjonelle derivater av PEG fra MW400 rekkevidde på opptil 5KDa kan leveres i flere konfigurasjoner for å tilfredsstille dine behov for presisjonsverktøyskjemikalier.

Polypure katalog inneholder beskyttede aminer og amino PEG syrer (Fmoc, Boc-beskyttet), maleimido PEG og PEG tiolderivater, samt en rekke konjugeringsreagenser fra gram til flere kilo mengder.