fbpx

Oslo kommune Helseetaten

Municipality —

Kontaktinformasjon

Sigrid Aketun

Telefon

23 48 69 60

Adresse

Trondheimsveien 235, building 8 and 21, 0586 OSLO

Oslo, er en arena for fagutvikling, forskning og innovasjon. Hovedmålet er å bidra til å sikre kunnskap og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune.

Senteret leverer kompetanse- og utviklingstilbud til helse- og omsorgspersonell i bydeler, sykehjem og helsehus. Det arrangeres blant annet kurs på basis- og fordypningsnivå, fag- og læringsnettverk, prosedyretrening, simulering og veiledning. Vi er involvert i mange ulike prosjekter, satsninger og oppdrag.

Kunnskapstjenesten Almas hus er en del av senteret og viser hvordan omgivelser, hjelpemidler og velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med kognitiv svikt eller demens, enten man bor i eget hjem eller på institusjon. En viktig del av Almas hus er en visningsleilighet der ulike produkter og hjelpemidler er satt opp slik de kan testes av brukere.

Senteret er organisert i Sykehjemsetaten i Oslo kommune, og er lokalisert på Aker helsearena. Våre primære innsatsområder er:

  • Demens
  • Psykisk helse
  • Ernæring
  • Pasientsikkerhet
  • Pasientforløp
  • Velferdsteknologi og Almas hus
  • Samarbeid med studenter og utdanningsinstitusjoner
  • Forskning