fbpx

Onsagers

Service provider —

Kontaktinformasjon

Kari Helen Simonsen

Telefon

0047 23 32 77 30

Adresse

Munkedamsveien 35, Oslo

Etablert

1945

Onsagers – Kobler IP til virksomhet

Onsagers er et av de største IP-firmaene i Skandinavia og er rangert på øverste nivå (Tier 1). Med over 35 IP-spesialiserte patentrådgivere og advokater, bistår Onsagers med alle IP-tjenester og -funksjoner. Patentrådgiverne og advokatene samarbeider tett, vi tilbyr dermed en «one-stop-shop».

Onsagers ble partner med NHO i 2014, og tilbyr tjenester og kompetanse til et bredt spekter av norske selskaper i alle størrelser. Siden 1945 har Onsagers bistått norske bedrifter med å skape bærekraftige konkurransefortrinn, og representerer i dag norske selskaper i mer enn 130 forskjellige jurisdiksjoner.

Vi vil hjelpe kundene med å håndtere sine immaterielle eiendeler på best mulig måte og omgjøre de til immaterielle verdier, skreddersydd for fremtidig virksomhet. Kjernen til Onsagers er at kundene møter våre tverrfaglige bransjeteam med både juridisk og teknisk spesialkompetanse, i tillegg til deres erfaring fra industrien.

Onsagers er i dag en ledende IP-strategirådgiver for norsk MedTech-industri med våre særdeles erfarne bransjeteam som jobber med medisinsk teknologi.

Onsagers tilbyr tjenester i følgende kategorier:

  • IPR-administrasjon og utforming av IP-strategi.
  • Alt av analyser og evalueringer før innsendelse av søknader.
  • Utarbeidelse, innlevering og saksbehandling av nasjonale og internasjonale IP-rettigheter.
  • IP-porteføljehåndtering og vedlikeholdstjenester.
  • Handlingsromsanalyser (FTO), analyser av konkurrenter samt overvåkningstjenester.
  • Forberedelse av IP-transaksjoner, lisensiering og IP due diligence.
  • Gyldighets- og overtredelsesanalyser.
  • Håndhevelse av IPR.