fbpx

ODI Medical

Medical device —

Kontaktinformasjon

Knut Kvernebo

Mobil

+47 92 62 50 82

Adresse

Gaustadalleen 21

ODI Medical utvikler teknologi for måling og kvantifisering av sirkulasjonsfeil basert på vurdering av mikrosirkulasjon. Vårt konsept, Oxygen Delivery Index, kan brukes til et bredt spekter av kliniske anvendelser som overvåking av pasienter på mekaniske hjerte- og lungemaskiner, vurdering av toksisitet av kjemoterapi, tidlig påvisning av evolusjonerende sepsis, overvåkning av kroniske sår og massescreening av forhold som ebola, fugleinfluensa eller endemisk meningitt. ODI Medical markedsfører sine konsepter på grunnlag av 30 års forskning fra grunnleggeren, professor Knut Kvernebo, fra Oslo Universitetssykehus (OUS), Oslo, Norge.