fbpx

Observe Medical ASA

Medical device —

Kontaktinformasjon

Bjørn Larsson

Telefon

+46 766 201 725

Mobil

+46 766 201 725

Adresse

Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

Ansatte

8

Etablert

2009

Observe Medical er et medtech selskap som utvikler og markedsfører innovativt medisinsk utstyr til det beste for pasienter og helsepersonell. Observe Medical har sitt hovedkontor i Oslo og sin operasjonelle virksomhet i Stockholm og Göteborg i Sverige. Fokus er innen urologi hvor produktene bidrar til økt pasientsikkerhet og et mer effektivt helsevesen.

Observe Medical har utviklet produktet Sippi, som er den første digitale urinmåler til bruk i intensivavdelinger og som kan overføre data automatisk til sykehusets pasientdata system. Sippi består også av den unike teknologien Sippcoat, som hindrer bakterievekst og migrasjon i lukkede systemer. Sippi er CE merket i henhold til det nye direktivet for medisinsk utstyr og blir nå lansert ved utvalgte sykehus i Norden og i Tyskland.