fbpx

Nordiq Products

Kontaktinformasjon

Mats Hetling

Telefon

(+47) 92808095

Adresse

c/o Mats Hetling, Stubbanvegen 35 7037 TRONDHEIM

Nordiq Products utvikler en brukervennlig og robust device for overvåkning av pust, puls og saturasjon. Devicen er liten, portabel og er enkel å bruke i alle situasjoner og operasjonelt miljø.

Problemet:

Selv et kortvarig tap av luftvei kan være livstruende for mange pasienter. Som følge av dette er overvåkning av luftvei og pust av ytterste viktighet i mange scenarier. Dette krever betydelige kliniske ferdigheter og full oppmerksomhet. Problemet blir større når man må overvåke flere pasienter på samme tid og i utfordrende miljøer, eksempelvis; overfylte sykehus, feltsykehus, intrahospital transport, prehospitale situasjoner og militære situasjoner.