fbpx

Mobile Hospital AS

Medical device — R&D/Educational facility —

Kontaktinformasjon

Arne Vadseth

Telefon

99791219

Mobil

99791219

Adresse

Stinaåsen 4, 347www.mobilehospital.no8 Nærsnes

Ansatte

4

Etablert

01.2020

Vi leverer Mobile sykehus for Covid-19.

Vår prosjektgruppe har utviklet en mobil, fleksibel løsning for høy kvalitets intensivbehandling av pasienter og som er tilpasset smittevernhensyn for å gi høyest mulig beskyttelse av medisinsk personell. Denne løsningen vil kunne være et verdifullt supplement til de sykehusene vi allerede har her i Norge, og være ypperlig egnet for hjelpeorganisasjoner og utstasjonert militært personell som skal utføre medisinsk behandling. I tillegg kan vårt prosjekt brukes som ekstraordinære operasjonsaler og post-operative sengeplasser for å sette inn midlertidig, ekstra kapasitet for å redusere helsekøene.

En av de største utfordringene i denne pandemien er mangel på kvalifisert helsepersonell som kan håndtere et stort antall pasienter med alvorlig og farlig smitte. I tillegg til funksjonene som Covid-19 hospital og ekstra kapasitet for gjennomføring av operasjoner, kan vårt anlegg også brukes til opplærings- og treningsformål, for å kvalifisere flere helsearbeidere til denne type arbeid med pasienter med farlig smitte.

Gjennom dette forsknings- og utviklingsstudiet ønsker vi å optimalisere våre tekniske løsninger i samråd med aktuelle brukere og kvalifisert medisinsk personell, slik at vi sikrer høyeste kvalitet og rask mobilisering av en velfungerende ICU (Intensiv/smitteavdeling). Av nasjonale beredskapshensyn ønsker vi i stor grad å benytte oss av komponenter og løsninger som allerede er tilgjengelig hos etablerte leverandører i Norge.

Etter vår mening er det av avgjørende betydning for vår nasjonale beredskap at vårt Prosjekt blir realisert, i første rekke som et pilotprosjekt, senere som et full-skala prosjekt, for å optimalisere våre foreslåtte tekniske og medisinfaglige løsninger.

Flexibilitet.

Vårt konsept har nå utviklet seg til å bli meget fleksibelt da vi nå har 3 ulike kohorter basert på de samme 5 containerne:

·      1 Post med kohort à 5 senger inkl. en liten operasjonssal

·      1 Post med 1 operasjonssal med 2 postop-senger

·      1 Post med 2 operasjonssaler.

Vi har etablert samarbeid med BNS Container som er et av nordens ledende containerselskaper som bygger om containere til alternativt bruk.

Vi har også samarbeid med OBS Technology som utvikler en ny type respirator. De har lovet å prioritere oss og levere det vi har behov for i våre ICU – enheter.