fbpx

Lifecare AS

Medical device —

Kontaktinformasjon

Joacim Holter

Telefon

004740059040

Mobil

004740059040

Adresse

Ytrebygdsveien 215 - 5258 Blomsterdalen

Etablert

2006/7

Vi tar sikte på å fullføre utviklingen, testing og introduksjon av verdens første langsiktige implanterbare mikrosensor for å gi mennesker med diabetes det moderne verktøyet de fortjener for å overvåke glukosenivå.

Detekterer glukose ved prinsippet om det osmotiske trykket, holder løftet om en glukose-sensingsteknologi som er egnet for både miniatyrisering og langvarig kontinuerlig overvåking in vivo uten å forårsake ubehag hos pasienten eller redusere livskvaliteten. Det gir også flere store fordeler i forhold til nåværende blodglukose målingsteknologi.