fbpx

InVivo Bionics AS

Connected Care/Digital Health — Diagnostics — eHealth/Health ICT — Innovation Company — Medical device —

Kontaktinformasjon

Ingelin Clausen

Adresse

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Ansatte

5

Etablert

2018

InVivo Bionics visjon er å øke livskvaliteten for millioner av mennesker ved å tilby avanserte og miniatyriserte in vivo sensorsystemer. Sensorsystemene kan bidra til forbedret diagnostikk og derigjennom mer persontilpasset behandling. Ikke minst kan de miniatyriserte sensorsystemene erstatte manglende sensorisk funksjon i et eller flere av kroppens organer.

Den norskutviklede innovasjonen, som er basert på mikro og nanoteknologi, kan måle trykket direkte i kroppens organer og vev. Riktig trykk i kroppen er avgjørende for en rekke organfunksjoner, og overvåking av trykket er derfor viktig. For høyt eller for lavt trykk kan føre til organsvikt og i verste fall forårsake død. Eksempler er hjertesvikt, hjerneslag, grønn stær og sviktende blærefunksjon. Omfanget av trykkmåling i klinisk praksis er i dag stort, men eksisterende metoder og -utstyr har store begrensninger: trykket kan kun måles i et kort øyeblikk og gir dermed ikke et representativt bilde av forholdene, målinger kan ikke utføres direkte i organet hvor trykket er av interesse og benyttet teknologi har ofte stor påvirkning på måleresultatene.

Vår patenterte teknologi, som er utviklet i samarbeid med SINTEF, består av en ekstremt lien trykksensor (< 1 mm), som enkelt kan settes inn i kroppen for å måle trykket kontinuerlig over lengre tid. Med den nye teknologien kan helsepersonell enkelt samle inn store datamengder med betydning for organfunksjon. Med forbedret diagnostikk kan pasientene få en mer skreddersydd behandling. Kombinert med bio-feedback vil dette være et verktøy for bevisstgjøring av pasient og som erstatning av sensoriske evner. En dramatisk økning i pasientenes livskvalitet kan dermed oppnås.

Det første applikasjonsområdet er dysfunksjonell blære, herunder inkontinens. Blæreproblematikk berører rundt 900 millioner kvinner og menn på verdensbasis og omfanget er økende blant annet på grunn av eldrebølgen og en økende forekomst av diabetes. Vår innovative, bærbare løsning er allerede testet i pilotpasienter, med stor suksess.